gems of war kraken team

ethereum classic coinmarket capLenka Eva Jarošová před 3 lety Počet zobrazení: 2 17/2014 strana 2 Z DENÍKU MĚSTSKÉ POLICIE Výjezd k muži po pádu z domu Na základě požadavku dispečinku Zdravotnické záchranné služby Ústeckého kraje strážníci poskytli v Husově ulici první pomoc muži, který při pádu z panelového domu utrpěl mnohočetná poranění. Postupovali dle telefonických pokynů operátora z dispečinku záchranky a muže pak předali výjezdu RZS. Událost je dále v šetření Policie ČR. Defibrilátor nezahálí Již běžnou součástí výkonu služby strážníků MP se stávají zásahy s AED defibrilátorem. Nedávno poskytovali první pomoc muži v Nemocniční ulici a poté dalšímu muži v Lesní ulici; oba byli v bezvědomí, postiženi zástavou srdce. Oživování s použitím defibrilátoru prováděli až do příjezdu záchranné služby, která si muže převzala. O několik dní později vyjížděli do Husovy ulice k ženě v bezvědomí, postižené fibrilací srdečních komor. První pomoc zde již poskytoval policista z Ústí nad Labem v době mimo výkon své služby. Strážníci převzali iniciativu a za použití defibrilátoru se ženu podařilo resuscitovat. Lékař záchranné služby pak provedl odborné ošetření a zajistil převoz do nemocnice. Vypátrali pohřešovanou V rámci spolupráce při pátrání po pohřešované nezletilé dívce získala hlídka městské policie poznatek, na základě kterého dívku v průběhu jedné hodiny vypátrala na jedné z varnsdorfských ubytoven. Další úkony ve věci pak provedli policisté z obvodního oddělení PČR Varnsdorf. Nepoučitelný mladík a varnsdorfský štamgast Výlet ze Šluknova do Varnsdorfu si chtěl vylepšit krádeží mladík, který se v marketu Albert pokusil odcizit několik čokolád. Rovněž i muž z Varnsdorfu si chtěl přivydělat krádeží, tentokrát v Penny marketu na Žitavské ulici. Byli však zadrženi pracovníky ostrahy a přivolaní strážníci je, po zjištění skutkového stavu věci, předali policistům z obvodního oddělení PČR, neboť v jejich případech nešlo o ojedinělá jednání. Asistence u dopravní nehody Hlídka MP asistovala u dopravní nehody v Kmochově ulici, kde projíždějící vozidlo na přechodu pro chodce srazilo ženu. Strážníci konzultovali situaci na místě s operátorem dispečinku zdravotnické záchranné služby. Postižené ženě nejprve poskytli první pomoc a po jejím předání osádce sanitky spolupracovali s výjezdem vyšetřujících policistů. Martin Špička, velitel MP Varnsdorf Z DIÁŘE STAROSTY Jednání v Sebnitz o příhraniční spolupráci při zjištění zázemí pro zájmovou činnost mládeže Oslavy 10. výročí vzniku Vyšší odborné školy ve Varnsdorfu - Účast na Mezinárodní konferenci chovatelů masného skotu ve Chřibské Účast na akci Rozloučení s prázdninami, pořádané společností OVB Allfinanz Zahájení školního roku na VOŠ a SŠ Varnsdorf - denní studium VOŠ Jednání s ředitelkou Plavecké školy Delfín - Řešení občanských podnětů Jednání bezpečnostní rady ORP Varnsdorf Zahájení dálkového studia VOŠ a SŠ Varnsdorf - Jednání s pracovnicí krajské hygienické stanice MUDr. L. Šimůnkovou o řešení výskytu štěnic v Kovářské ulici - Jednání s plk. Ing. J. Vaňkem, ředitelem územního odboru Děčín Hasičského záchranného sboru Ústeckého kraje, o záměru vybudovat novou hasičskou stanici Schůzka starostů Dobrovolného svazku obcí Tolštejn v Horním Podluží Z USNESENÍ RADY MĚSTA Rada města na svém zasedání rozhodla: Schválit Městskému divadlu Varnsdorf a Městské knihovně Varnsdorf změnu závazných ukazatelů. Schválit harmonogram inventarizace majetku k provedení roční řádné inventarizace 2014 a jmenovat ústřední inventarizační komisi a likvidační komisi. Zveřejnit záměr pronajmout část p. p. č v k. ú. Varnsdorf a zadat zpracování geometrického plánu na oddělení komunikace z p. p. č v k. ú. Varnsdorf dle stávajícího užívání. Zveřejnit záměr převést p. p. č. 1531/16 v k. ú. Varnsdorf. Zveřejnit záměr převést část p. p. č. 894 v k. ú. Studánka u Rumburku a zadat zpracování geometrického plánu na oddělení části p. p. č. 894 v k. ú. Studánka u Rumburku dle současného užívání. Zveřejnit záměr převést část p. p. č v k. ú. Varnsdorf a zadat zpracování geometrického plánu na oddělení části p. p. č v k. ú. Varnsdorf, dle současného užívání. Zveřejnit záměr převést část p. p. č a p. p. č. 6696/4, vše v k. ú. Varnsdorf, a zadat zpracování geometrického plánu na oddělení části p. p. č v k. ú. Varnsdorf. Zveřejnit záměr převést p. p. č. 34/12 v k. ú. Varnsdorf a dále p. p. č. 34/8, p. p. č. 34/9, p. p. č. 34/10, p. p. č. 34/11, p. p. č. 34/13, p. p. č. 34/14, p. p. č. 34/ 15, p. p. č. 34/16, p. p. č. 34/17, p. p. č. 34/18, p. p. č. 34/19, p. p. č. 34/20, p. p. č. 34/23, p. p. č. 34/24, p. p. č. 34/25, p. p. č. 34/26, p. p. č. 34/27, p. p. č. 34/28, p. p. č. 34/29, p. p. č. 34/30, p. p. č. 34/31 a p. p. č. 34/32, vše v k. ú. Varnsdorf. Zveřejnit záměr převést p. p. č. 1005, p. p. č. 1006/1, p. p. č. 1006/4, p. p. č a p. p. č. 1008, vše v k. ú. Varnsdorf. Schválit smlouvu č o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci OPŽP na akci Snížení energetické náročnosti MŠ Křižíkova Varnsdorf, podepsanou zástupcem Fondu dne , a pověřit starostu města podpisem této smlouvy. Souhlasit s podáním žádosti o dotaci na projekt Revitalizace části města Varnsdorf - etapa A - okolí Věžičky ve výši Kč celkových nákladů projektu do 58. výzvy ROP Severozápad a doporučit zastupitelstvu města vyslovit souhlas se zajištěním financování tohoto projektu se spolufinancováním města ve výši 15 % z celkových způsobilých výdajů, tj Kč, a se zajištěním předfinancování projektu ve výši 100 % celkových nákladů projektu, tj Kč z rozpočtu města. Zveřejnit záměr pronajmout část nebytových prostor v č. p. 1254, ul. Poštovní ve Varnsdorfu. Zveřejnit záměr uzavřít Dodatek č. 2 ke smlouvě o výpůjčce věcí nemovitých uzavřené mezi městem Varnsdorf a Technickými službami města Varnsdorf, s. r. o., dne , kterým se mění výpovědní doba z jednoho roku na dobu tří let. Pověřit starostu města uzavřením Dodatku č. 4 ke smlouvě o dílo č /6005 uzavřené dne mezi městem Varnsdorf a firmou SKANSKA a. s. Praha na akci Zastřešení zimního stadionu ve Varnsdorfu, kterým se navyšuje celková cena díla o DPH a činí tak Kč + DPH. Vyhovět žádosti paní E. C. - proplacení výměny oken v č. p Nevyhovět žádosti paní M. S. o proplacení zůstatkové ceny balkonového okna v č. p. 3014, ulice Karolíny Světlé. Vzít na vědomí předložení zprávy nezávislého auditora, pověřit ředitele nemocnice realizací doporučení auditora a pověřit ředitele nemocnice zpracováním harmonogramu nápravných opatření plynoucích z doporučení auditora do Vzít na vědomí předložení přípravy možností transformace Nemocnice Varnsdorf p. o. Doporučit zastupitelstvu města pokračovat v přípravách na transformaci Nemocnice Varnsdorf, p. o., na jiný právní subjekt. Města a obce se připravují na povodně a mimořádné události Na základě pokynu ministerstva vnitra-generálního ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR organizuje HZS Ústeckého kraje odbornou přípravu v rozsahu 16 hodin s názvem Technik ochrany obyvatelstva. Historicky první účastníky tohoto kurzu přivítal v pátek 12. září autokemp v Chabařovicích, aby si tam v rozsahu 10 hodin v praxi procvičili to, co se naučili v rámci 6hodinového e-learningu. V první části si během promítání krátkých prezentací připomněli základní myšlenky z e-learningového kurzu. Ve druhé, praktické části si pak pod vedením zkušených lektorů vyzkoušeli rozvinutí kontejneru pro nouzové přežití, stavbu vojenských stanů a protipovodňových hrází z pytlů a v neposlední řadě obsluhu různých typů kalových a ponorných čerpadel, elektrocentrál a vysoušečů. Na závěr kurzu všichni účastníci absolvovali 35 otázek testu znalostí z dané problematiky a získali osvědčení pro funkci Technik ochrany obyvatelstva. Záměrem je vytvořit na území ČR specializované jednotky určené pro ochranu obyvatel a ty následně z prostředků ministerstva vybavit potřebnou technikou a materiálem. Předpoklad je, že vytipované jednotky Varnsdorf, Chřibská, Mikulášovice a Krásná Lípa budou v rámci Šluknovského výběžku vybaveny speciálně upravenými vozidly pro případ pomoci v rámci ochrany obyvatel. Jednotka dobrovolných hasičů z Varnsdorfu tak rozšířila svoji předurčenost na povodně, ochranu obyvatel a částečně i na likvidaci následků dopravních nehod. JS ZUŠ má ještě volná místa Základní umělecká škola ve Varnsdorfu nabízí výuku pro nové žáky v těchto oborech a předmětech: pěvecké sbory Čtyřlístek (od pěti let), Bambule (od sedmi let), Sametky (od deseti let). hra na zobcovou flétnu, hra na kytaru (pro děti od pěti let a starší), výtvarný obor, taneční obor, literárně - dramatický obor (od pěti let a starší). Informace: tel , , Změna notáře ve Varnsdorfu Notářské služby ve Varnsdorfu už neposkytuje Mgr. Luboš Holík, ale Mgr. Radka Vrataninová, a to na stejné adrese: Poštovní 1220, Varnsdorf. Tel , Úřední hodiny: pondělí až čtvrtek hod., pátek hod. 9 Jan Pianka porazil i nejtěžšího strongmana Pohárová soutěž v mrtvém tahu a benchpressu srovnatelné úrovně s ME se konala ve Vrchlabí. Mezi stovkou závodníků nechyběla špička silového trojboje i strongmanů a ani borci OST Varnsdorf se svými elitními trojbojaři, kteří v mrtvém tahu obsazují tradičně přední příčky. Dopolední program vyplnil benchpress RAW (bez podpůrných dresů), kde si soutěžní premiéru odbyl David Kovalčík. Nevedl si vůbec zle, když čtvrté místo vybojoval třetím pokusem se 105 kg, a to měl za sebou pouhou třítýdenní přípravu. Odpoledne bylo nabité mrtvým tahem a patřilo tak těm nejlepším v rámci celé ČR. V kategorii dorostenců zahajoval Richard Šos. Povzbuzen letošní skvělou sezonou šel od prvního pokusu za prvním místem a na závěr si poradil s novým osobním maximem 222,5 kg. Dařilo se i Davidovi. Po základu na 180 kg zvládl 197,5 kg a ve třetí sérii si naložil již 207,5 kg. Poradil si s nimi, ale pokus přesto uznán nebyl, a tak to znamenalo opět čtvrté místo. Dolní řada zleva: nový člen oddílu David Kovalčík, Richard Šos, Luboš Šos, uprostřed: Jan Pianka, Daniel Pianka a nahoře David Šos Foto archiv OST Poté přišla na řadu kategorie muži do 100 kg, kde se představili Honza a Dan Piankovi. Nejlehčí muž startovního pole Jan začal zdárně na 185 kg a Dan na 190 kg. Ve druhé sérii na 200 kg oba nezaváhali a pro Honzu to znamenalo průběžné vedení v kategorii. Ve třetích pokusech na 207,5 kg uspěl jen Honza. Vybojoval tak zlato a Dan skončil bronzový. Vítěz se navíc s vynikajícím přepočtem 317,5 Reshelova bodu dostal suverénně do průběžného vedení. Mezi muži nad 100 kg startoval matador Luboš Šos. Přes ne zrovna ideální přípravu dal hravě základ se 312,5 kg. Úspěšně zvládl i 327,5 kg, ovšem velká škoda byla při nepovedeném ataku 340 kg. Znamenalo to velice dobré čtvrté místo v obrovské a vyrovnané špičce siláků. S uvedenými výsledky jsme v soutěži tříčlenných družstev (Honza, Dan, Luboš) obsadili o pouhých 5,5 bodu druhou příčku. Vítězství bral tým složený převážně ze strongmanů z celé ČR (Jeřábek, Šíma, Zelený) za dosažených 896,1 Reshelova bodu. Třetí příčka patřila domácímu pořadatelskému družstvu. Opravdovou třešničkou na dortu byl ovšem úspěch Honzy. Jako střet Davida s Goliášem vypadal souboj nejlehčího startujícího (jeho osobní váha 57,2 kg) s profesionálním strongmanem Čestmírem Šímou (osobní váha 166,7 kg), naopak nejtěžším mužem soutěže. Tomu nestačilo ani úctyhodných 375 kg na čince. Honza jej udolal na body a uštědřil mu tak první letošní porážku. Navíc si po právu zasloužil titul absolutního vítěze v mrtvém tahu a porazil všech 42 soupeřů. Děkujeme touto cestou organizátorům za neopakovatelnou atmosféru a oceňujeme všechny soupeře za některé výkony, jež se vidí pouze na ME. Opět také děkujeme městu Varnsdorf, které oddíl finančně podpořilo. OST Varnsdorf 17/2014 strana 9 V měsících srpnu a září se konala v našem regionu celá řada dalších cyklistických akcí, z nichž nebyl v minulém čísle Hlasu severu uveden pro veliký počet příspěvků ani stručný report. Vrátíme se k nim proto jen stručně výsledky varnsdorfských borců. Houmrův triatlon proběhl v Jiříkově již začátkem srpna. V kategorii Hobby skončil F. Srbecký druhý, P. Friese šestý a L. Kudla devátý. Mezi klasiky si sedmé místo vybojoval A. Vohanka, M. Spurný se umístil hned za ním. Ve štafetách - klasik rumbursko-varnsdorfská trojice Koštejn - Kozler - Vodička dosáhla na druhou pozici a jediná se spolu s vítězi dostala s časem pod jednu hodinu. Kytlický minitriatlon byl na pořadu o týden později. Mezi muži let potvrdil dobrou formu A. Vohanka a zajistil si devátou pozici. Ve veteránech nad 40 let vyšla pro M. Spurného bramborová, tedy čtvrtá pozice. V kategorii dorostenek měla A. Lhotáková jen jednu soupeřku a tu porazila téměř o půl hodiny. V družstvech si trio Hubálek - Kudla - Vodička zajistilo bezpečně druhé pořadí, na vítěze ztratilo více jak pět minut. Tour de Jedlová zaznamenala letos tyto vítěze kategorií. M16-29: F. Holubář (čas 28:28 min.), M30-39: A. Vohanka (29:07), M40-49: J. Švorc (28:40), M50-59: M. Spurný (29:58), M60-69: H. Michel (35:17), ŽENY: Lenka Mašková (36:34). S cyklo vozíkem absolvoval závod také R. Hampl s Andrejkou, kterým přesun od varnsdorfské Lidové zahrady na vrchol Jedlové trval 50:50 min. Závod dokončilo 47 startujících. Lužický hrb, silniční časovka do vrchu na trati ze Cvikova na parkoviště u chaty Luž, nemohla být bez účasti mnoha již výše uvedených cyklistů. V jednotlivých kategoriích si na ní vybojovali přední umístění A. Vohanka (3.), J. Švorc (3.), M. Spurný (1.) a H. Michel (3.). Tour de Zeleňák, nejslavnější amatérský závod v ČR, je nejprestižnějším dostaveníčkem roku pro většinu startujících. Letos se prvně vyjelo z Dymníku na tradiční ostrý start u Zeleňáku a cíl byl opět na Dymníku. Tedy na kopci, ale to nic neubralo na obvyklém hromadném závěrečném spurtu. V rozmezí 23 vteřin dojelo prvních jedenáct jezdců a Z regionální cyklistiky hned za nimi se dalších šestnáct vešlo do dvojnásobného časového úseku. Celkově vyhrál F. Saltare (Tomáš Podrazil) v barvách Sokola Holé Vrchy před J. Svobodou (CK Kolokrám Svijany) a varnsdorfským J. Novotou (Schrödinger Cycling Team, 2. v M39). Na dvanácté pozici ještě dojel J. Podrazil (Sokol Holé Vrchy, 3. v M29). Z varnsdorfských cyklistů se dále na předních místech umístili tito borci: v M39 A. Vohanka (14.), v M49 J. Fabry (19.), v M59 M. Spurný (3.) a M. Vohnout (8.), v M69 O. Košín (15.), O. Krejčí (16.) a J. Podlešák (18.), v M99 H. Michel (2.). V kategorii žen patřilo celkově třetí místo K. Zezulové a čtvrté A. Lhotákové (obě Schrödinger Cycling Team), desátá dojela L. Mašková (první v F49) a patnáctá R. Holubářová (druhá v F49). V F59 si zajistila ještě osmé místo B. Michalinová. Mezi družstvy vystoupal na bronzový stupínek zkušený tým CC Varnsdorf a nově sestavená stáj Michelovic Team si zajistila čtvrtou příčku i přes některé nesnáze, které ji v tour zastihly. Peklo severu 2014 mělo na pořadu předposlední závod sezony, kterým byl letos premiérově varnsdorfský Gema XC HRÁDEK. V kategorii starších chlapců a kadetů skončil druhý F. Srbecký a mezi juniory a muži zvítězil F. Holubář (na fotu Marka Douši druhý s číslem 98.) Soutěž veteránů I ovládl J. Novota před H. Schwarzem, ve veteránech II byl druhý J. Švorc, M. Dubovecký a J. Šeps se podělili o pořadí na pátém a šestém místě. Osmá příčka pak patřila ve veteránech III. V. Šimonkovi. Kategorie juniorek a žen měla vítězku v A. Lhotákové, K. Zezulová dokončila závod třetí. Mezi nimi také rozhodne poslední závod v České Kamenici o celkové vítězce letošního pekla. Na stejný triumf v kategoriích mají dobré předpoklady dále F. Holubář, H. Schwarz nebo J. Novota. ZdS Musí s námi počítat V Děčíně proběhlo okresní kolo v atletickém čtyřboji. Naši školu reprezentovala družstva starších žákyň a také starších žáků. Všichni podali úžasné výkony i s osobními rekordy. Úspěch slavili nejen jednotlivci (1. místo T. Košínová, 2. K. Godlová, 2. M. Vaňák, 3. L. Burda), ale hlavně družstva. Obě zvítězila a postoupila do krajského kola v Bílině. Tým dívek: T. Košínová, K. Godlová, K. Divišová, N. Damnitzová a T. Pípová. Tým chlapců: M. Vaňák, L. Burda, V. Lux, P. Veselý a Z. Žalský. V. Zemler, ZŠ Varnsdorf, nám. E. Beneše Cenná prvenství členů LMK Členové LMK Varnsdorf absolvovali letos mj. také několik MČR v různých kategoriích. Jednomu z nich ale předcházel největší úspěch, za který považujeme vítězství týmu Novák - Hovorka v kategorii F3D (závod kolem pylonů) na velice prestižním závodě, kterým je Velká cena Modely v Mělníku. Stalo se tak za účasti 60 týmů z celého světa. Na následném MČR své dominantní postavení potvrdili a stali se přesvědčivě mistry pro rok Více na stránkách: Za LMK Ing. Josef Bartík.

ethereum classic controversyOur Brands. Not what it used to be. 8 8 NAPAJEDELSKÉ prosinec/2006 Informujte se u finančních poradců DANUŠE STROUSKOVÁ ROMAN BARTEK Masarykovo nám. 87 (nad policií) Masarykovo nám Napajedla Napajedla tel.: , mob.: tel.: , mob.: Na těchto základech můžete stavět.

ethereum classic cryptocurrency predictionSaturday, March 24, 2018.  Shin Akimoto, of Nishinomiya (city), Hyogo (prefecture), on Honshu Island, is one of the two best known Japanese bluegrass mandolinists, along with Akira Otsuka. In fact, Shin filled in for Akira with Bluegrass 45 when they appeared at the Ryman Auditorium for the Courtney Johnson Memorial.

ethereum classic dao"Asturiana" is a song of deep sorrow and the search for consolation in nature, whereas "Nana" is a tender lullaby. "Canción" tells of lost love in a mournful way, whilst "Polo" tells of lost love in an angry bitter way. Mr. Kaufmann spoke briefly and engagingly about donating his award to his favorite charity which is involved in music education for the children of Munich. Then the enthusiastic audience was serenaded by mezzo Kathryn Leemhuis singing the “Seguidilla” from “Carmen”. Following this, baritone Liam Bonner gave us a very beautifully nuanced rendition of Yeletsky’s aria from “Pique Dame”; Tchaikovsky could not have been in better hands. Lots of “garlic” was dished up by tenor Leonardo Capalbo in “Ma se m’e Forza perderti” from “Un Ballo in Maschera ”; this is an exciting voice discovered a few years ago by Marilyn Horne and sounding better and better. 3 Kdy a kam k volbám Volby do Zastupitelstva města Varnsdorf a volby do Senátu Parlamentu České republiky se uskuteční v pátek dne 10. října 2014 od hodin do hodin a v sobotu dne 11. října 2014 od hodin do hodin. Místem konání voleb ve volebním okrsku č. 1 je volební místnost na Městském úřadě, nám. E. Beneše 470, Varnsdorf pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu ve Varnsdorfu V; ve volebním okrsku č. 2 je volební místnost v Interaktivní základní škole, Karlova 1700, Varnsdorf pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu ve Varnsdorfu VI; ve volebním okrsku č. 3 je volební místnost v Klubu Střelnice, B. Němcové 476, Varnsdorf Varnsdorfu I, II; ve volebním okrsku č. 4 je volební místnost v Základní škole, Východní 1602, Varnsdorf Varnsdorfu II, III; ve volebním okrsku č. 5 je volební místnost v Městském divadle, Partyzánů 1442, Varnsdorf Varnsdorfu III, IV; ve volebním okrsku č. 6 je volební místnost v Základní škole, Bratislavská 994, Varnsdorf Varnsdorfu VIII; ve volebním okrsku č. 7 je volební místnost v Lidové zahradě, Karlova 702, Varnsdorf pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu ve Varnsdorfu VI; ve volebním okrsku č. 8 je volební místnost ve Vyšší odborné škole a Střední škole, Varnsdorf, Kostelní 723, Varnsdorf pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu ve Varnsdorfu V, VI; ve volebním okrsku č. 9 je volební místnost ve firmě ReTOS, s.r.o., Žitavská 913, Varnsdorf Varnsdorfu VII; ve volebním okrsku č. 10 je volební místnost v Mateřské škole, Pražská 2812, Varnsdorf pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu ve Varnsdorfu V; ve volebním okrsku č. 11 je volební místnost v Základní škole, Edisonova 2821, Varnsdorf Varnsdorfu V; ve volebním okrsku č. 12 je volební místnost v Městském centru kultury a vzdělávání, Otáhalova 1260, Varnsdorf pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu ve Varnsdorfu IV, V; ve volebním okrsku č. 13 je volební místnost ve firmě SILNICE A MOSTY, Studánka 283, Varnsdorf pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu ve Varnsdorfu, Studánka. Další informace k organizaci voleb najdete v článku Volby se konají 10. a 11. října na stranách 1 a 5. 17/2014 strana 3 Nová mobilní aplikace Tady žiju Varnsdorf se stal jednou ze tří lokalit České republiky, kde proběhne první otestování nové mobilní aplikace Tady žiju. Aplikaci vytváří společnost Scientica ve spolupráci s Katedrou sociální geografie a regionálního rozvoje Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy a Katedrou aplikované geoinformatiky a kartografie na téže fakultě. Od srpna do září probíhá na území našeho města zkouška funkčnosti celé aplikace a v měsíci říjnu pak proběhne větší testování, kterého se zúčastní také studenti varnsdorfského gymnázia. Dvanácti z nich bude zapůjčen na jeden či dva týdny tablet s nainstalovanou aplikací Tady žiju a ti ji budou moci vyzkoušet v terénu. Co aplikace umí? Za její pomoci může každý majitel tabletu či tzv. chytrého telefonu s integrovaným GPS ohodnotit jakékoliv místo, kde se ocitne, a bude se k němu chtít vyjádřit. V aplikaci zvolí nejdříve vhodný emotikon (např. tady je to pěkné, sem nechodím, místo setkávání. ), poté může místo vyfotit, napsat kratší komentář a následně odeslat do systému, kde se všechna data uloží a zároveň propojí s mapou. Po shromáždění několika desítek či stovek dat bude možné zjistit, k jakým konkrétním místům se lidé vyjadřují a jakou kvalitu danému místu přisuzují. Po otestování bude aplikace volně ke stažení. Výsledky budou sloužit k vymezení problematických míst Téměř tři desítky návštěvníků si v úterý 16. září našly cestu do výstavní síně rumburského muzea. Díky pracovníkům varnsdorfského muzea se zde seznámily s dílem Antona Möllera ( ), varnsdorfského stavitele a architekta. Varnsdorfští muzejníci tak zúročili několikaměsíční výzkum, který si vyžádalo letošní 110. výročí otevření Hrádku ve Varnsdorfu. Osobnost městského stavitele a pozdějšího stavebního ředitele, který výrazně ovlivnil podobu Varnsdorfu, přibližuje deset výstavních panelů a sedmnáct stavebních plánů. Výstavu připravil autorský kolektiv pod vedením Renaty Procházkové a graficky ji zpracoval Jiří Beran z Varnsdorfu. Výstava Otisky ve zdi a kameni potrvá v rumburském muzeu do 15. listopadu. Pořádá ji Muzeum Varnsdorf, nebo míst, o kterých veřejnost diskutuje, jako podklad pro tvorbu veřejných rozvojových plánů území (regiony, mikroregiony, města). Výsledky mohou být zvláště významné pro toho, kdo žádá o dotace na rozvoj území, neboť takovýto doprovodný dokument může zajistit žadateli určitý bonus a Výstavba nové kanalizace v ulicích Sv. Čecha, K. Světlé a Na Příkopech Severočeská vodárenská společnost (SVS) provádí další plánovanou investiční akci roku odstranění nevyhovující kanalizační výusti DC 75, a to vybudováním nové splaškové kanalizace v ulicích Svatopluka Čecha, Karolíny Světlé a Na Příkopech. Stávající kanalizační stoka v uvedené lokalitě pochází z roku 1899 a Odvádí odpadní vody z 22 rodinných domů bez přečištění zaústěním do místní bezejmenné zatrubněné vodoteče. SVS proto rozhodla o výstavbě nové splaškové kanalizace, která bude splašky odvádět na stávající kanalizační stoku v ul. K. Světlé a tím na kanalizační síť města, zakončenou v místní čistírně odpadních vod. Nové kanalizační potrubí bude z kamenino vnitřním průměru 300 mm v délce 204 metrů. Součástí stavby je zkapacitnění přeložky Zaječího potoka železobetonovou troubou vnitřního průměru mm v délce 75 metrů. Stavba bude provedena v otevřeném paženém výkopu. V trase dochází ke křížení se železniční tratí, v daném místě bude proveden protlak. Závěrem dojde k obnově povrchů v rozsahu dotčeném stavbou. Stavební práce mají být podle schváleného harmonogramu dokončeny do 30. listopadu V souvislosti se stavebními pracemi je úplná uzavírka provozu na místní komunikaci Na Příkopech a Sv. Čecha. Uzavírka začíná před železničním mostem a končí u křižovatky ulic Sv. Čecha a Na Příkopech. Objízdná trasa vede obousměrně po ulici Karolíny Světlé, Stromovka, Plavecká a dále Svatopluka Čecha. Doba uzavírky je stanovena od 15. září do 31. října Zhotovitel se bude snažit omezit dobu schválené úplné uzavírky na co nejkratší období s ohledem na postup prací. Podle informací SVS a odboru správy majetku a investic MěÚ Varnsdorf Varnsdorfské Otisky ve zdi a kameni v Rumburku pobočka Oblastního muzea v Děčíně. Přístupná je od úterý do pátku mezi 9.00 a hod. Pro dětské návštěvníky je připraven malý kvíz o osobnosti Antona Möllera. Součástí výstavy je torzo modelu kostela sv. Karla Boromejského ve Varnsdorfu, o jehož existenci varnsdorfští muzejníci dosud neměli tušení. Model z roku 1903 vypracoval vídeňský sochař Hans Aichinger. Právě tento model se spolu s množstvím stavebních plánů z Varnsdorfu představil roku 1906 na Výstavě německých Čech v Liberci, kde je obdivoval císař František Josef I. Od narození stavitele. Antona Möllera letos uplynulo 150 let. Pocházel z Krásné Studánky u Liberce a do Varnsdorfu přišel v roce Během pětatřiceti let, kdy řídil městský stavební v konečném důsledku i úspěch v podobě přidělených financí. Je navíc pravděpodobné, že podobné diskuze budou do budoucna nedílnou součástí všech dotačních žádostí. Výsledky proto v budoucnu využijí nejvíce samosprávy měst a regionů. PhDr. Martin Musílek úřad, měl na starost např. projektování vodovodu, jatek, škol, kostelů, starobince a oční kliniky. Mezi jeho díly bychom našli most ve Vídni, pomníky padlým vojákům a rozhledny Hrádek ve Varnsdorfu a na vrchu Kohout u Benešova nad Ploučnicí. Souběžně se věnoval vlastní architektonické praxi. S díly stavitele A. Möllera se setkáme ve Varnsdorfu, Rybništi, Liberci a také na Plzeňsku a Sokolovsku. O Antonu Möllerovi, tvůrci prototypů městských jatek a kostelů, se více dočteme v letošním sborníku Mandava Kruhu přátel muzea Varnsdorf, který mu věnuje dva články. My rumburští tiše závidíme a ptáme se, kdypak se obdobného odborného zpracování dočká nejvýznamnější rumburský městský stavitel Josef Hampel? Text a foto Klára Mágrová.

ethereum classic difficulty coinwarz© meche kroop for The Opera Ins > I met my guy through Tagged in 2010. Today, we are happily married and have 2 dogs and a nice home. Thank you, Tagged! 4 4 NAPAJEDELSKÉ prosinec/2006 Pane místostarosto, zkuste se našim ètenáøùm neformálnì pøedstavit Jmenuji se Milan Vybíral a narodil jsem se 25. února 1970 v Zlíně. Otec je rodák z Tlumačova, matka ze západního Slovenska obce Kuklov. Základní školu jsem navštěvoval ve Zlíně a po jejím ukončení jsem byl přijat bez přijímacího řízení do výběrové třídy se zaměřením na matematiku a fyziku při Gymnáziu Lesní čtvrť ve Zlíně. Studium jsem ukončil v roce Po té jsem nastoupil rovněž bez výběrového řízení na vysokou školu VUT v Brně. Zde jsem absolvoval fakultu elektrotechnickou, obor technická kybernetika se zaměřením měření neelektrických veličin. Během školy jsem již od čtvrtého ročníku pracoval jako pomocná vědecká síla v tehdy vznikající počítačové učebně, což mi bylo záhy osudem. Od roku 1983 jsem se stal aktivním členem tehdejšího SVAZARMU. Zapojoval jsem se v řadě činností, které bylo možno, díky této organizaci, provozovat. V okamžiku, kdy bylo možné přes TUZEX pořídit první počítač jsem založil ATARI klub pod touto organizací. Sametová revoluce mne zastihla ve druhém ročníku vysoké školy a tak jsem se, jako většina studentů, účastnil dění. Tíživější ekonomické podmínky v rodině mne donutily již během školy začít si přivydělávat, a tak jsem využil možnosti již před rokem 1989 na základě povolení tehdejšího národního výboru podnikat. Z toho postupně vznikla firma, která prošla vývojem až do dnešních dnů. V roce 1995 jsem se oženil. V roce 1996 se nám narodil syn Ondřej. V roce 1998 se nám narodily dvojčata Růženka a Barborka a tím bylo dáno, že budeme žít jako velká rodina. Při hledání domova padlo rozhodnutí koupě staršího domu mimo Zlín. V minulosti jsem měl řadu přátel v Napajedlích, kam jsem často jezdil i v létě na Pahrbek, padla volba na toto město. Protože nemám rád velké dluhy, provedli jsme na domě jen základní rekonstrukci a doplnili rodinu o, již rodačku z Napajedel, dceru Lucii v roce Takže finální skóre 4 děti. Naše tři děti navštěvují základní školu v Napajedlích a nejmladší zatím školku. Při tom stíhají spoustu kroužků jak sportovních (gymnastika, tanec, plavání), tak kulturních. Mně nezbývá mnoho času na koníčky, a tak kromě kola a čtení jsem propadl potápění, a to v místních lokalitách. Žel strávím více času spíš nad hladinou než pod ní a v nejbližších 4 letech se to asi nezmění. Pokud mám něco říci k světonázorové orientaci, musím prozradit, že jsem aktivní věřící a řadím se k protestantské církvi. Při práci jsem se často setkával s tehdejším ředitelem gymnázia Tomášem Zatloukalem, který mne vyzval k aktivní spolupráci s městem Napajedla. Tím postupně vznikala má nenápadná spolupráce s tehdejší místostarostkou ing. Irenou Brabcovou na projektech, jako bylo zavedení plošné distribuce Napajedelských novin do všech schránek, sjednocení vzhledu mobiliáře města a mapování rozmístění plakátovacích ploch. Moje neznalost města mne vyprovokovala k projektu - orientačnímu systému města. Postupem času jsem se stal členem finančního výboru a bylo pak logické se účastnit komunálních voleb za nezávislé kandidáty - Napajedelské Fórum. Během povolebních jednání jsem dostal nabídku na funkci místostarosty města. Této nabídky jsem si velmi vážil a bral ji velmi vážně. Velká důvěra občanů a chuť měnit věci a podnikání na jedné straně a neznámost přistěhovalce na druhé straně. Po dlouhém váhání jsem se rozhodl nabídku přijmout, zajistit zástup ve firmě a plně odpovědět na výzvu, která přede mnou se ukázala. Přechod je velmi náročný, Ing. Milan Vybíral, místostarosta města a to nejen potřebností času pro zajištění činnosti firmy tak, aby nevyžadovala mou fyzickou přítomnost. Také ale nutností změnit styl práce a mou orientaci ve městě, které bylo pro mne mnohdy jen noclehárnou. Zatím jsem se setkal s velkou vstřícností a pochopením jak od lidí městského úřadu, tak občanů města. Tímto přijměte za to dík. No a v neposlední řadě musím poděkovat i rodině, která mě drží a toleruje, že mne moc nevidí. Co přivádí úspěšného podnikatele na místo místostarosty Napajedel? Peníze to asi nebudou Jak jsem se zmínil, je tato funkce pro mne nejen výzvou, ale i vyjádřením osobních hodnot. Tyto hodnoty nejsou stavěny na penězích. Peníze potřebujeme do určité míry, tak, abychom zajistili základní životní potřeby. Pak přijdou na řadu životní hodnoty, které se již nedají měřit penězi. Dlouho kolem sebe pozoruji pokles principů demokracie. Víc a víc lidí se stává apatickými a vzdává se svého práva podílet se na řízení společnosti. Pak se stává, že společnost řídí chroničtí stěžovatelé na jedné straně a lidé, kteří k dávají této frustraci podněty. Můžeme dlouho uvažovat proč se politici takto chovají. Není to třeba jen tím, že slušní lidé rezignovali nejen na právo volit, ale i být voleni? Nebavilo mne jen u piva nadávat, ale rozhodl jsem se začít něco činit. Možná bude můj příklad impulzem k tomu, že pro zlepšení stavu nepotřebujeme jen věčné stěžovatele, ale i lidi ochotné pro nás všechny něco udělat. Dále pozoruji i generační problém, který vzniká ve skupině mladých lidí ve věku let, kteří nejen jsou skeptičtí, ale nenacházejí v naší vlasti domov. Není to jen potřeba poznání jiných krajů, ale i pocit o nás bez nás. Chtěl bych, jako pravděpodobně nejmladší místostarosta v historii Napajedel, vytvořit most mezi touto a starší generací. Bude to hodně těžký úkol o toleranci a komunikaci. Kandidoval jste za nezávislé, vidíte je více jako levicové nebo pravicové, má toto dělení v komunální politice vůbec smysl? Do voleb jsem šel jen kvůli tomu, že tu existuje síla, která nerozlišuje pravici a levici. V politice republikové vidíme, že jde většinou o moc skupinek lidí, kteří mají jen strategii, přes které politické téma ji dosáhnou. V politice Napajedel jsem měl možnosti poznat lidi, kteří, ač měli nálepku některé republikové strany, se chovali jako lidi, kteří měli zájem o město. To že jsou různé priority a názory je samozřejmé, ale musím konstatovat, že pro většinu lidí v zastupitelstvu nehraje stranická příslušnost takovou roli. Jde jen o schopnosti vykomunikovat a dohodnout se na společné práci a upozornit na důsledky, které nadšení navrhovatelé přehlédnou. Proto jsem neměl problémy spolupracovat ani s levicí a ani s pravicí města a dlouho jsem měl problém poznat, za kterou stranu kopou. Bylo spíš poznat, zda pracují nebo rozvracejí. Já osobně se řadím k levici i pravici zároveň. Jde názor tvorby dostatečného.

ethereum classic difficulty increaseJosé Maldonado, Victoria Crutchfield, Thomas Muraco, Shaina Martinez, WooYoung Yoon, Polixeni Tziouvaras, Dongwei Shen, Sungah Baek, and Juan Lázaro. Michele, ma belle. Now, what of Puccini’s music? How curious that La boheme was scorned by most critics during the late 19th and early 20th c. but adored by the public. Audience members have always had a strong emotional response to the lyricism of the score, the melodic invention, the subtle shifts that use the same themes to convey differing emotions in the four acts. It is well-known that Puccini gave a rather hard time to his two lyricists Giacosa and Illica who developed the libretto from the stories of Henri Murger. And we in the 21st c. are so glad he did. The result is a poignant and moving story told through glorious music that will thrill generations to come. If you have friends new to opera, this is a great introduction. And if you have seen it dozens of times as we have, you will never tire of it.

ethereum classic etc mining poolHe said in fact: Meet me (meet me at Mary's place) We're gonna have (we're gonna have us a ball today) Why don't you (meet me at Mary's place) Why don't you meet me (meet me at Mary's place) We're gonna have (we're gonna have us a ball today) Why don't you (meet me at Mary's place, ho)  Shin Akimoto, of Nishinomiya (city), Hyogo (prefecture), on Honshu Island, is one of the two best known Japanese bluegrass mandolinists, along with Akira Otsuka. In fact, Shin filled in for Akira with Bluegrass 45 when they appeared at the Ryman Auditorium for the Courtney Johnson Memorial.

ethereum classic etc trading now supported by evolve marketsHer program ended with selections from Aaron Copland's Twelve Poems of Emily Dickinson . We confess to no great love for poet or composer, which didn't stop us from appreciating Ms. Moore's superb performance. There were little touches that lent a high degree of artistry such as the enhanced vibrato on the final word of "Nature, the Gentlest Mother" and the way she left the final note of "The Chariot" hanging in the air. Now, what of Puccini’s music? How curious that La boheme was scorned by most critics during the late 19th and early 20th c. but adored by the public. Audience members have always had a strong emotional response to the lyricism of the score, the melodic invention, the subtle shifts that use the same themes to convey differing emotions in the four acts. It is well-known that Puccini gave a rather hard time to his two lyricists Giacosa and Illica who developed the libretto from the stories of Henri Murger. And we in the 21st c. are so glad he did. The result is a poignant and moving story told through glorious music that will thrill generations to come. If you have friends new to opera, this is a great introduction. And if you have seen it dozens of times as we have, you will never tire of it. 3 NAPAJEDELSKÉ prosinec/ Podìkování KSÈM Děkujeme napajedelským občanům, kteří dali svůj hlas kandidátům Komunistické strany Čech a Moravy v našich napajedelských komunálních volbách. Navzdory mohutné protikomunistické kampani před volbami do poslanecké sněmovny i do senátu parlamentu České republiky a která ovlivňovala i komunální volby, jsme získali 16,25 % hlasů, a tím i obsadili třetí místo mezi pěti napajedelskými účastníky voleb. Děkujeme všem kandidátům, kteří našli v sobě odvahu a za Komunistickou stranu Čech a Moravy kandidovali. A děkujeme také těm, kteří nám pomohli při sestavování kandidátní listiny, a také těm občanům, kteří za naši stranu pracovali ve volebních komisích. Jistě dnes všichni znáte nové představitele města včetně rady města. Teď už mohou být spokojeni zastupitelé z demokratických stran, že konečně je rada města zbavena zástupců KSČM, i když tato obsadila třetí místo, jak píšeme výše. Udivuje nás, že zejména zastupitelé, s kterými jsme spolupracovali někdy i více volebních období, a snad dobře spolupracovali, měli k námi navrženému kandidátu do rady města takové výhrady, že při volbách do této rady hlasováním proti němu, nebo jen zdržením se při hlasování, neumožnili jeho členství v radě města. A pokud byl jejich postup ovlivněn okresními, krajskými, nebo i celostátními sekretariáty jejich politických stran, pak nezbývá nic jiného než konstatovat, že už při ustavující schůzi zastupitelstva města tito zastupitelé porušili slib zastupitele, že při svém rozhodování se budou řídit jen svým vlastním svědomím a ne cizími příkazy. Chceme ujistit nejen naše voliče, ale všechny napajedelské občany, že přes vzniklou situaci se nechceme cítit méněcennými členy zastupitelstva města a že budeme plnit svůj slib členů zastupitelstva města Napajedla. I my se chceme podílet na rozvoji města Napajedla ku prospěchu všech jeho obyvatel. Zastupitelé za Komunistickou stranu Čech a Moravy Josef Boďa, Jan Hofman a Ing. Vítězslav Vystavěl Příjemné prožití svátků vánočních a v novém roce hodně zdraví a spokojenosti Vám všem přejí pracovníci pečovatelské služby v Napajedlích. Podìkování Dne se uskutečnila předvánoční besídka pro obyvatele domu s pečovatelskou službou na Sadové a Pod Kalvárií a to v prostorách jídelny na DPS Sadová. Všichni zúčastnění děkují dětem a jejich paní učitelkám ze ZUŠ R. Firkušného za příjemně strávené odpoledne a za velmi pěkné hudební vystoupení. Poděkování patří také pracovníkům pečovatelské služby, kteří pomáhali předvánoční posezení pro seniory zorganizovat. Za seniory a pečovatelskou službu vedoucí PS Jaroslava Dvorníková Nabídka akcí KK na mìsíc prosinec 2006 Klub kultury nabízí Mikulášské a předvánoční akce: V neděli 3. prosince to bude tradiční Loutková pohádka pro nejmenší pod názevem PSA- NÍČKO PRO SV. MIKULÁŠE. Součástí pohádky bude také nadílka. Proto upozorňujeme rodiče, aby nezapoměli vzít dětem dárečky. Začátek bude v 15 hodin v loutkovém sále Klubu kultury v Napajedlích. Vstupné jednotné 25.- Kč, pro děti i jejich doprovod. V úterý 5. prosince se uskuteční v loutkovém sále Klubu kultury představení loutkové pohádky PSANÍČKO PRO SV. MIKULÁŠE pro děti MŠ dopoledne v 8,30 a v 10,30 hodin. V úterý 5. prosince dopoledne od 8,00 do 14,30 se v divadelním sále uskuteční zasedání starostů regionu. V úterý 5. prosince od 17 hodin se v divadelním sále Klubu kultury uskuteční Mikulášské odpoledne. Tentokráte je akce směřována pro děti o něco starší, tedy pro školáky. Přijdou chvíle her a soutěží, kdo byl první, kdo poslední, o to tady vůbec neběží, těch čtrnáct dní, těch čtrnáct dní. zpívá se ve známé táborové písni. Přijdťe si zasoutěžit, zahrát a zatančit. Vše pro vás připravili členové Divadla Zdeňka Štěpánka a oddíl sportovní gymnastiky ASPV TJ Fatra Slavia. Upozornění pro rodiče. Přineste svým dětem podepsané dárečky. Mikuláš je rozdá. Součástí programu je i originální vystoupení napajedelských gymnastek, fotografování s Mikulášem a diskotéka. V neděli 10. prosince odpoledne bude v divadelním sále Klubu kultury Vánoční koncert s Topolankou. Pro milovníky slovácké písničky, dechové hudby a vánoční atmosfery to bude příjemné nahození do předvánočního shonu a kvapu. V úterý 19. prosince se uskuteční v divadelním sále klubu Vánoční koncert s rockovým sborem z Uherského Hradiště. Ano, vážení příznivci rockového sborového zpěvu, letos u nás v Napajedlích opět přivítá vánoce pěvecký sbor Svatý Pluk se svým charizmatickým dirigentem Janem Gajdošíkem. Ve středu 20. prosince dopoledne bude v divadelním sále Vánoční koncert rockového sboru Svatý pluk z Uherského Hradiště pro II. ZŠ v Napajedlích. Pavel Pilát Junák hlásí Končí zase jeden rok a budeme bilancovat, co se nám povedlo a co ne. Můžeme říci, že základní věci a plánovaný program jsme splnili. Splnili jsme pravidelné schůzky, organizaci okresního kola závodu vlčat a světlušek, letní tábor, závody Memorial Jerry Hodného, nábor nových členů a tradiční prosincové akce. Kladně byla hodnocena i práce našich členů ve vyšších Junáckých orgánech. Podle potřeby jsme spolupracovali i s jinými napajedelskými organizacemi. Naše činnost se neobejde bez spolupráce s našimi občany a přáteli skautingu. Všem, kteří nám jakkoli pomohli, děkujeme. A do roku 2007 přejeme všem našim občanům, zastupitelům města, přátelům skautingu i všem skautům mnoho zdraví, optimismu a elánu i mnoho osobních úspěchů. Těšíme se, že se na našich akcích setkáme. Junák středisko Jerry Hodného Napajedla Silvestrovský pochod Členové odboru KČT Napajedla zvou všechny příznivce turistiky na poslední turistickou akci roku, kterou je již tradičně Silvestrovský pochod. Jde se po známé trase z Napajedel na Halenkovice, dále Halenkovskou dolinou na Tabarky, Novou Dědinu a přes Žlutavy do Napajedel (25 km). Pro méně zdatné je možno trasu zkrátit z Halenkovic na Žlutavu (15 km) a ti, kteří si chtějí dokázat, že ani vánoční nicnedělání je nezhýčkalo, si naopak mohou trasu prodloužit z Halenkovské doliny přes Budačinu a Kudlovickou dolinu (rekreační středisko) na Kulu, Tabarky a spolu s ostatními do Napajedel (35 km). Trasa vede po zpevněných cestách takže je schůdná za každého počasí. V případě příznivých sněhových podmínek je možno trasu absolvovat i na běžkách. Novinkou letošního ročníku Silvestrovského pochodu je, že je zařazen mezi akce Novoročního čtyřlístku. Novoroční čtyřlístek V Klubu českých turistů vznikla nová tradice. Od roku 2004, kdy se poprvé uskutečnila série novoročních pochodů, zapojených do akce Novoroční čtyřlístek, probíhá každoročně (od Vánoc do Tří králů) řada pochodů po celé ČR, které se k této ušlechtilé myšlence hlásí a kterých se můžete zúčastnit, Čtyři novoroční dobré skutky 1. Překonej svou pohodlnost jdi na Nový rok na výlet nebo procházku 2. Učiň něco pro své okolí pozvi alespoň jednoho bližního ze svého okolí na výlet 3. Poznej, kde žiješ-projdi maličký kousek vlasti a poznej ho vlastními smysly 4. Přispěj potřebným částkou od 20 Kč výše na sbírkové konto SVÉTLUŚKA (Nadační fond českého rozhlasu), určené pro přímou pomoc nevidomým a těžce zrakově postiženým. Učiníš-li tyto čtyři dobré skutky, obdržíš v cíli výletu odznak Novoroční čtyřlístek a bude Ti dobře. Za OKČT Karel J.

ethereum classic flippeningHer program ended with selections from Aaron Copland's Twelve Poems of Emily Dickinson . We confess to no great love for poet or composer, which didn't stop us from appreciating Ms. Moore's superb performance. There were little touches that lent a high degree of artistry such as the enhanced vibrato on the final word of "Nature, the Gentlest Mother" and the way she left the final note of "The Chariot" hanging in the air. Suzanne, Skout Member. 9 NAPAJEDELSKÉ prosinec/ Malé pøiblížení Toto přiblížení píšeme se souhlasem Petera Jana a i se souhlasem použít článek z časopisu Hladina. Vzniklo to na základě častých dotazů žáků: S otcem Viliamem sedí u stolu Jágr? Kdepak, milí dotazovaní, je to opravdu pastorační asistent. Všechno se o něm dovíte z tohoto článku: Kdo jsem a co tady dìlám Jmenuji se Peter Jano a pocházím ze sousedního státu, ze Slovenska. Narodil jsem se a celý život prožil ve městě Prešov na východním Slovensku. Po základní a střední elektrotechnické škole jsem se přihlásil do semináře sv. Karla Boromejského v Košicích a také na Teologickou fakultu. K tomuto mému rozhodnutí jsem se připravoval už delší čas. Asi od svých 15 let jsem si pohrával s myšlenkou na kněžský život. Formovaly mě příklady kněží, ale také modlitba, čtení duchovní literatury i časté svaté přijímání. Podpora mých rodičů Alexandra a Marie, kterým jsem snad jako posledním oznámil své rozhodnutí, a mé sestry Lucie mi pomohla vydat se na nelehkou cestu nezaslouženého daru. Po druhém ročníku na fakultě jsem úspěšně a hlavně s Boží pomocí složil státní zkoušku z filosofie a po třetím ročníku jsem okusil požehnání ještě jednou, a to při státní zkoušce z pedagogických věd. A proč jsem právě tady ve vašich farnostech? V košickém semináři je povinností každého bohoslovce si po třetím ročníku vykonat Vyšly Pamìti Vincence Praska Profesor Vincenc Prasek ( ) patřil k lidem, kteří se podstatnou měrou zasloužili o kulturní rozvoj Napajedel na přelomu 19. a 20. století. Je autorem prvních dějin našeho města (Paměti městečka Napajedel a dědin k panství napajedelskému odedávna příslušných, 1881). K Napajedlům měl velmi dobrý vztah od svého mládí, jezdil sem na prázdniny, žily zde totiž jeho dvě sestry. Když ukončil svoji dráhu středoškolského profesora, usadil se tu natrvalo. Byl člověkem velmi společenským, a tak není divu, že se stal posilou při organizování různých kulturních akcí. Spolupracoval s místními učiteli, přednesl řadu přednášek pro ně i pro studenty. Když se stavěla nová napajedelská radnice, zorganizoval spolu se svými přáteli Sjezd moravských měst a uspořádal u této příležitosti výstavu historických památek. Vincenc Prasek strávil v Napajedlích poslední léta svého života a je zde také pohřben. O jeho hrob se dnes stará Město Napajedla. Matice slezská v Opavě vydala v letošním roce knihu Paměti Vincence Praska, které jsou zajímavým čtením o Praskově životě i o Moravě a Slezsku v 19. století. Nechybějí zde ani zmínky o Napajedlích. pastorační praxi. A tak jsem i já hledal místo, kde bych strávil jeden rok svého života. Jednou k nám zavítal váš duchovní otec Viliam, který byl kdysi našim kaplanem a nabídl mi místo pastoračního asistenta. Poté následoval souhlas mých představených a olomouckého arcibiskupa Jana. Věřím, že mi tento rok pomůže víc prohloubit mou víru a povolání, i za pomoci otce Viliama. Doufám, že mu také pomůžu v jeho nelehké práci se spravováním tří farností. Rád bych si s vámi vybudoval dobré vztahy, abychom potom, až jednoho dne odejdu, mohli na sebe v dobrém vzpomínat. A co mé záliby? Rád si přečtu dobrou knihu či zasportuji. Nejraději jsem však s lidmi. Snad této mé záliby užiji mezi vámi požehnaně. Děkujeme Vám za vaši akci pro děti, která měla dobrý ohlas, za radostné působení spolu s otcem Viliamem. Přejeme duchovní dozrávání po boku našeho otce a pěkné chvíle strávené v Napajedlích. SOZ v Napajedlích Knihu, která má i řadu obrazových příloh, připravila do tisku Doc. Dr. Milada Písková. Napajedelský Muzejní spolek uspořádá koncem tohoto měsíce besedu o Pamětech Vincence Praska s autogramiádou editorky. Kniha bude v Napajedlích k dostání na zmíněné besedě, dále v Infocentru a v prodejnách knih a časopisů. -p- Napajedelská Podkova Pojďme se podívat trochu přes rameno zpět. Ano ohlédněme se za nádhernou akcí, za velice milým hudebním večerem, jak by se letošní Napajedelská podkova dala nazvat. Tedy v pátek byl, proběhl, uskutečnil se, konal se, nebo lepší bude, když řeknu, že v pátek 10. listopadu dohrál 17. ročník významné hudební události v Napajedlích, NAPAJEDELSKÁ PODKOVA. Dohrál, ale nedozněl. Stále ještě doznívá ten nádherný večer v uších všech milovníků nejen country a bluegrassových melodií a vůbec všech milovníků pěkné muziky. Kapely, tak jak je známe už hezkou řádku let, prodělali jakýsi kvalitativní vývoj. Začal hrát SVAŤA KOTAS BAND, který byl po hodině vystřídán kapelou TELEGRAF. Jako třetí nastoupili domácí HAZARDI a závěr večera patřil vsetínským GYMPLERŮM. Žádní začátečníci, hráli jak z partesu, a tak diváci nadšeně aplaudovali. Škoda, že zase rok budeme čekat, než nám organizátoři přivezou hosty z této zajímavé hudební oblasti, povzdechla si jedna z návštěvnic. Mimochodem, víte že mezi odborníky panuje názor, že původní country vznikla ze slováckého folkloru. Ano, když tehdy na přelomu 19. a 20. století (a ještě i dříve) odcházeli do Ameriky ti nejchudobnější, bylo to ponejvíce právě z těch nejhudebnějších oblastí Slovácka. A muzikanti s sebou brali vždy housle a trampové se bez kytary také nikam nehli. Protože tyto nástroje je částečně živily a také jim dodávaly radost. A v Americe k tomu přidali banjo, v barech pak také klavír a country muzika byla na světě. Hra na housle má také dodnes charakter kopaničářské nástrojové hry. Pár fotografií vám snad tuto atmosferu připomene. Pavel Pilát Do novin To mosí přijít do novin, řekli stařeček, když na návštěvě jedli vynikající husu, která enom křupkala. Vzali noviny, zabalili ju to tohoto nehygienického papíru a šup ju do aktovky. Klub kultury v Napajedlích si Vám, vážení příznivci, dovoluje popřát příjemné prožití svátků vánočních a hlavně hodně rodinné pohody a osobního štěstí a moc a moc radosti ze všeho Vašeho konání. Za všechny soubory, kroužky a jiné zájmové kolektivy a také za pracovníky. Pavel Pilát.

ethereum classic google trendsHe said in fact: Meet me (meet me at Mary's place) We're gonna have (we're gonna have us a ball today) Why don't you (meet me at Mary's place) Why don't you meet me (meet me at Mary's place) We're gonna have (we're gonna have us a ball today) Why don't you (meet me at Mary's place, ho) I met my guy through Tagged in 2010. Today, we are happily married and have 2 dogs and a nice home. Thank you, Tagged! 4 4 NAPAJEDELSKÉ prosinec/2006 Pane místostarosto, zkuste se našim ètenáøùm neformálnì pøedstavit Jmenuji se Milan Vybíral a narodil jsem se 25. února 1970 v Zlíně. Otec je rodák z Tlumačova, matka ze západního Slovenska obce Kuklov. Základní školu jsem navštěvoval ve Zlíně a po jejím ukončení jsem byl přijat bez přijímacího řízení do výběrové třídy se zaměřením na matematiku a fyziku při Gymnáziu Lesní čtvrť ve Zlíně. Studium jsem ukončil v roce Po té jsem nastoupil rovněž bez výběrového řízení na vysokou školu VUT v Brně. Zde jsem absolvoval fakultu elektrotechnickou, obor technická kybernetika se zaměřením měření neelektrických veličin. Během školy jsem již od čtvrtého ročníku pracoval jako pomocná vědecká síla v tehdy vznikající počítačové učebně, což mi bylo záhy osudem. Od roku 1983 jsem se stal aktivním členem tehdejšího SVAZARMU. Zapojoval jsem se v řadě činností, které bylo možno, díky této organizaci, provozovat. V okamžiku, kdy bylo možné přes TUZEX pořídit první počítač jsem založil ATARI klub pod touto organizací. Sametová revoluce mne zastihla ve druhém ročníku vysoké školy a tak jsem se, jako většina studentů, účastnil dění. Tíživější ekonomické podmínky v rodině mne donutily již během školy začít si přivydělávat, a tak jsem využil možnosti již před rokem 1989 na základě povolení tehdejšího národního výboru podnikat. Z toho postupně vznikla firma, která prošla vývojem až do dnešních dnů. V roce 1995 jsem se oženil. V roce 1996 se nám narodil syn Ondřej. V roce 1998 se nám narodily dvojčata Růženka a Barborka a tím bylo dáno, že budeme žít jako velká rodina. Při hledání domova padlo rozhodnutí koupě staršího domu mimo Zlín. V minulosti jsem měl řadu přátel v Napajedlích, kam jsem často jezdil i v létě na Pahrbek, padla volba na toto město. Protože nemám rád velké dluhy, provedli jsme na domě jen základní rekonstrukci a doplnili rodinu o, již rodačku z Napajedel, dceru Lucii v roce Takže finální skóre 4 děti. Naše tři děti navštěvují základní školu v Napajedlích a nejmladší zatím školku. Při tom stíhají spoustu kroužků jak sportovních (gymnastika, tanec, plavání), tak kulturních. Mně nezbývá mnoho času na koníčky, a tak kromě kola a čtení jsem propadl potápění, a to v místních lokalitách. Žel strávím více času spíš nad hladinou než pod ní a v nejbližších 4 letech se to asi nezmění. Pokud mám něco říci k světonázorové orientaci, musím prozradit, že jsem aktivní věřící a řadím se k protestantské církvi. Při práci jsem se často setkával s tehdejším ředitelem gymnázia Tomášem Zatloukalem, který mne vyzval k aktivní spolupráci s městem Napajedla. Tím postupně vznikala má nenápadná spolupráce s tehdejší místostarostkou ing. Irenou Brabcovou na projektech, jako bylo zavedení plošné distribuce Napajedelských novin do všech schránek, sjednocení vzhledu mobiliáře města a mapování rozmístění plakátovacích ploch. Moje neznalost města mne vyprovokovala k projektu - orientačnímu systému města. Postupem času jsem se stal členem finančního výboru a bylo pak logické se účastnit komunálních voleb za nezávislé kandidáty - Napajedelské Fórum. Během povolebních jednání jsem dostal nabídku na funkci místostarosty města. Této nabídky jsem si velmi vážil a bral ji velmi vážně. Velká důvěra občanů a chuť měnit věci a podnikání na jedné straně a neznámost přistěhovalce na druhé straně. Po dlouhém váhání jsem se rozhodl nabídku přijmout, zajistit zástup ve firmě a plně odpovědět na výzvu, která přede mnou se ukázala. Přechod je velmi náročný, Ing. Milan Vybíral, místostarosta města a to nejen potřebností času pro zajištění činnosti firmy tak, aby nevyžadovala mou fyzickou přítomnost. Také ale nutností změnit styl práce a mou orientaci ve městě, které bylo pro mne mnohdy jen noclehárnou. Zatím jsem se setkal s velkou vstřícností a pochopením jak od lidí městského úřadu, tak občanů města. Tímto přijměte za to dík. No a v neposlední řadě musím poděkovat i rodině, která mě drží a toleruje, že mne moc nevidí. Co přivádí úspěšného podnikatele na místo místostarosty Napajedel? Peníze to asi nebudou Jak jsem se zmínil, je tato funkce pro mne nejen výzvou, ale i vyjádřením osobních hodnot. Tyto hodnoty nejsou stavěny na penězích. Peníze potřebujeme do určité míry, tak, abychom zajistili základní životní potřeby. Pak přijdou na řadu životní hodnoty, které se již nedají měřit penězi. Dlouho kolem sebe pozoruji pokles principů demokracie. Víc a víc lidí se stává apatickými a vzdává se svého práva podílet se na řízení společnosti. Pak se stává, že společnost řídí chroničtí stěžovatelé na jedné straně a lidé, kteří k dávají této frustraci podněty. Můžeme dlouho uvažovat proč se politici takto chovají. Není to třeba jen tím, že slušní lidé rezignovali nejen na právo volit, ale i být voleni? Nebavilo mne jen u piva nadávat, ale rozhodl jsem se začít něco činit. Možná bude můj příklad impulzem k tomu, že pro zlepšení stavu nepotřebujeme jen věčné stěžovatele, ale i lidi ochotné pro nás všechny něco udělat. Dále pozoruji i generační problém, který vzniká ve skupině mladých lidí ve věku let, kteří nejen jsou skeptičtí, ale nenacházejí v naší vlasti domov. Není to jen potřeba poznání jiných krajů, ale i pocit o nás bez nás. Chtěl bych, jako pravděpodobně nejmladší místostarosta v historii Napajedel, vytvořit most mezi touto a starší generací. Bude to hodně těžký úkol o toleranci a komunikaci. Kandidoval jste za nezávislé, vidíte je více jako levicové nebo pravicové, má toto dělení v komunální politice vůbec smysl? Do voleb jsem šel jen kvůli tomu, že tu existuje síla, která nerozlišuje pravici a levici. V politice republikové vidíme, že jde většinou o moc skupinek lidí, kteří mají jen strategii, přes které politické téma ji dosáhnou. V politice Napajedel jsem měl možnosti poznat lidi, kteří, ač měli nálepku některé republikové strany, se chovali jako lidi, kteří měli zájem o město. To že jsou různé priority a názory je samozřejmé, ale musím konstatovat, že pro většinu lidí v zastupitelstvu nehraje stranická příslušnost takovou roli. Jde jen o schopnosti vykomunikovat a dohodnout se na společné práci a upozornit na důsledky, které nadšení navrhovatelé přehlédnou. Proto jsem neměl problémy spolupracovat ani s levicí a ani s pravicí města a dlouho jsem měl problém poznat, za kterou stranu kopou. Bylo spíš poznat, zda pracují nebo rozvracejí. Já osobně se řadím k levici i pravici zároveň. Jde názor tvorby dostatečného.

1031 like kind exchange cryptocurrencyWith all that gorgeous melody, we still think the Pushkin text "Don't Sing to Me, My Beauty" is our favorite Russian song. Rachmaninoff gave it a haunting melody that could make anyone homesick. Each and every one of these Russian songs was sung with artistry and deep emotional commitment. Her gleaming instrument was put to good use in songs from Wagner's Wesendonck Lieder. We particularly loved the way collaborative pianist Chris Reynolds created a meditative mood for "Im Treibhaus" in which Wesendonck uses the metaphor of plants in a hothouse to represent the feelings of someone who is far from their homeland. We speculated that she herself was away from home but we were wrong. She was German through and through. Michele, ma belle.

1080 prices before cryptocurrencyHe is a recipient of the 2015 Richard Tucker Career Grant, as well as the 2013 Grand Finals winner of the Metropolitan Opera’s National Council Auditions, a 2012 winner at the George London Awards, and a recipient of the Sullivan Award from the Sullivan Foundation and the Sara Tucker Study Grant from the Richard Tucker Music Foundation. He was also the first-place winner at the Giulio Gari Foundation Competition, Palm Beach Opera Vocal Competition, S. Livingston Mather Scholarship Competition, and Sue Goetz Ross Memorial Competition. In 2011, he was the Grand Prize winner at the Gerda Lissner International Vocal Competition. He has also received awards from the Liederkranz Foundation Vocal Competition, Licia Albanese-Puccini Foundation, Loren L. Zachary National Vocal Competition, Opera Index, Letters and Arts Foundation, and the Mario Lanza Competition. Soprano Felicia Moore walks onstage with such presence that one knows in advance that one is in for a treat. Of course, having heard her many times before, we have advance knowledge. We can tell when a singer loves to sing! 2 17/2014 strana 2 Z DENÍKU MĚSTSKÉ POLICIE Výjezd k muži po pádu z domu Na základě požadavku dispečinku Zdravotnické záchranné služby Ústeckého kraje strážníci poskytli v Husově ulici první pomoc muži, který při pádu z panelového domu utrpěl mnohočetná poranění. Postupovali dle telefonických pokynů operátora z dispečinku záchranky a muže pak předali výjezdu RZS. Událost je dále v šetření Policie ČR. Defibrilátor nezahálí Již běžnou součástí výkonu služby strážníků MP se stávají zásahy s AED defibrilátorem. Nedávno poskytovali první pomoc muži v Nemocniční ulici a poté dalšímu muži v Lesní ulici; oba byli v bezvědomí, postiženi zástavou srdce. Oživování s použitím defibrilátoru prováděli až do příjezdu záchranné služby, která si muže převzala. O několik dní později vyjížděli do Husovy ulice k ženě v bezvědomí, postižené fibrilací srdečních komor. První pomoc zde již poskytoval policista z Ústí nad Labem v době mimo výkon své služby. Strážníci převzali iniciativu a za použití defibrilátoru se ženu podařilo resuscitovat. Lékař záchranné služby pak provedl odborné ošetření a zajistil převoz do nemocnice. Vypátrali pohřešovanou V rámci spolupráce při pátrání po pohřešované nezletilé dívce získala hlídka městské policie poznatek, na základě kterého dívku v průběhu jedné hodiny vypátrala na jedné z varnsdorfských ubytoven. Další úkony ve věci pak provedli policisté z obvodního oddělení PČR Varnsdorf. Nepoučitelný mladík a varnsdorfský štamgast Výlet ze Šluknova do Varnsdorfu si chtěl vylepšit krádeží mladík, který se v marketu Albert pokusil odcizit několik čokolád. Rovněž i muž z Varnsdorfu si chtěl přivydělat krádeží, tentokrát v Penny marketu na Žitavské ulici. Byli však zadrženi pracovníky ostrahy a přivolaní strážníci je, po zjištění skutkového stavu věci, předali policistům z obvodního oddělení PČR, neboť v jejich případech nešlo o ojedinělá jednání. Asistence u dopravní nehody Hlídka MP asistovala u dopravní nehody v Kmochově ulici, kde projíždějící vozidlo na přechodu pro chodce srazilo ženu. Strážníci konzultovali situaci na místě s operátorem dispečinku zdravotnické záchranné služby. Postižené ženě nejprve poskytli první pomoc a po jejím předání osádce sanitky spolupracovali s výjezdem vyšetřujících policistů. Martin Špička, velitel MP Varnsdorf Z DIÁŘE STAROSTY Jednání v Sebnitz o příhraniční spolupráci při zjištění zázemí pro zájmovou činnost mládeže Oslavy 10. výročí vzniku Vyšší odborné školy ve Varnsdorfu - Účast na Mezinárodní konferenci chovatelů masného skotu ve Chřibské Účast na akci Rozloučení s prázdninami, pořádané společností OVB Allfinanz Zahájení školního roku na VOŠ a SŠ Varnsdorf - denní studium VOŠ Jednání s ředitelkou Plavecké školy Delfín - Řešení občanských podnětů Jednání bezpečnostní rady ORP Varnsdorf Zahájení dálkového studia VOŠ a SŠ Varnsdorf - Jednání s pracovnicí krajské hygienické stanice MUDr. L. Šimůnkovou o řešení výskytu štěnic v Kovářské ulici - Jednání s plk. Ing. J. Vaňkem, ředitelem územního odboru Děčín Hasičského záchranného sboru Ústeckého kraje, o záměru vybudovat novou hasičskou stanici Schůzka starostů Dobrovolného svazku obcí Tolštejn v Horním Podluží Z USNESENÍ RADY MĚSTA Rada města na svém zasedání rozhodla: Schválit Městskému divadlu Varnsdorf a Městské knihovně Varnsdorf změnu závazných ukazatelů. Schválit harmonogram inventarizace majetku k provedení roční řádné inventarizace 2014 a jmenovat ústřední inventarizační komisi a likvidační komisi. Zveřejnit záměr pronajmout část p. p. č v k. ú. Varnsdorf a zadat zpracování geometrického plánu na oddělení komunikace z p. p. č v k. ú. Varnsdorf dle stávajícího užívání. Zveřejnit záměr převést p. p. č. 1531/16 v k. ú. Varnsdorf. Zveřejnit záměr převést část p. p. č. 894 v k. ú. Studánka u Rumburku a zadat zpracování geometrického plánu na oddělení části p. p. č. 894 v k. ú. Studánka u Rumburku dle současného užívání. Zveřejnit záměr převést část p. p. č v k. ú. Varnsdorf a zadat zpracování geometrického plánu na oddělení části p. p. č v k. ú. Varnsdorf, dle současného užívání. Zveřejnit záměr převést část p. p. č a p. p. č. 6696/4, vše v k. ú. Varnsdorf, a zadat zpracování geometrického plánu na oddělení části p. p. č v k. ú. Varnsdorf. Zveřejnit záměr převést p. p. č. 34/12 v k. ú. Varnsdorf a dále p. p. č. 34/8, p. p. č. 34/9, p. p. č. 34/10, p. p. č. 34/11, p. p. č. 34/13, p. p. č. 34/14, p. p. č. 34/ 15, p. p. č. 34/16, p. p. č. 34/17, p. p. č. 34/18, p. p. č. 34/19, p. p. č. 34/20, p. p. č. 34/23, p. p. č. 34/24, p. p. č. 34/25, p. p. č. 34/26, p. p. č. 34/27, p. p. č. 34/28, p. p. č. 34/29, p. p. č. 34/30, p. p. č. 34/31 a p. p. č. 34/32, vše v k. ú. Varnsdorf. Zveřejnit záměr převést p. p. č. 1005, p. p. č. 1006/1, p. p. č. 1006/4, p. p. č a p. p. č. 1008, vše v k. ú. Varnsdorf. Schválit smlouvu č o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci OPŽP na akci Snížení energetické náročnosti MŠ Křižíkova Varnsdorf, podepsanou zástupcem Fondu dne , a pověřit starostu města podpisem této smlouvy. Souhlasit s podáním žádosti o dotaci na projekt Revitalizace části města Varnsdorf - etapa A - okolí Věžičky ve výši Kč celkových nákladů projektu do 58. výzvy ROP Severozápad a doporučit zastupitelstvu města vyslovit souhlas se zajištěním financování tohoto projektu se spolufinancováním města ve výši 15 % z celkových způsobilých výdajů, tj Kč, a se zajištěním předfinancování projektu ve výši 100 % celkových nákladů projektu, tj Kč z rozpočtu města. Zveřejnit záměr pronajmout část nebytových prostor v č. p. 1254, ul. Poštovní ve Varnsdorfu. Zveřejnit záměr uzavřít Dodatek č. 2 ke smlouvě o výpůjčce věcí nemovitých uzavřené mezi městem Varnsdorf a Technickými službami města Varnsdorf, s. r. o., dne , kterým se mění výpovědní doba z jednoho roku na dobu tří let. Pověřit starostu města uzavřením Dodatku č. 4 ke smlouvě o dílo č /6005 uzavřené dne mezi městem Varnsdorf a firmou SKANSKA a. s. Praha na akci Zastřešení zimního stadionu ve Varnsdorfu, kterým se navyšuje celková cena díla o DPH a činí tak Kč + DPH. Vyhovět žádosti paní E. C. - proplacení výměny oken v č. p Nevyhovět žádosti paní M. S. o proplacení zůstatkové ceny balkonového okna v č. p. 3014, ulice Karolíny Světlé. Vzít na vědomí předložení zprávy nezávislého auditora, pověřit ředitele nemocnice realizací doporučení auditora a pověřit ředitele nemocnice zpracováním harmonogramu nápravných opatření plynoucích z doporučení auditora do Vzít na vědomí předložení přípravy možností transformace Nemocnice Varnsdorf p. o. Doporučit zastupitelstvu města pokračovat v přípravách na transformaci Nemocnice Varnsdorf, p. o., na jiný právní subjekt. Města a obce se připravují na povodně a mimořádné události Na základě pokynu ministerstva vnitra-generálního ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR organizuje HZS Ústeckého kraje odbornou přípravu v rozsahu 16 hodin s názvem Technik ochrany obyvatelstva. Historicky první účastníky tohoto kurzu přivítal v pátek 12. září autokemp v Chabařovicích, aby si tam v rozsahu 10 hodin v praxi procvičili to, co se naučili v rámci 6hodinového e-learningu. V první části si během promítání krátkých prezentací připomněli základní myšlenky z e-learningového kurzu. Ve druhé, praktické části si pak pod vedením zkušených lektorů vyzkoušeli rozvinutí kontejneru pro nouzové přežití, stavbu vojenských stanů a protipovodňových hrází z pytlů a v neposlední řadě obsluhu různých typů kalových a ponorných čerpadel, elektrocentrál a vysoušečů. Na závěr kurzu všichni účastníci absolvovali 35 otázek testu znalostí z dané problematiky a získali osvědčení pro funkci Technik ochrany obyvatelstva. Záměrem je vytvořit na území ČR specializované jednotky určené pro ochranu obyvatel a ty následně z prostředků ministerstva vybavit potřebnou technikou a materiálem. Předpoklad je, že vytipované jednotky Varnsdorf, Chřibská, Mikulášovice a Krásná Lípa budou v rámci Šluknovského výběžku vybaveny speciálně upravenými vozidly pro případ pomoci v rámci ochrany obyvatel. Jednotka dobrovolných hasičů z Varnsdorfu tak rozšířila svoji předurčenost na povodně, ochranu obyvatel a částečně i na likvidaci následků dopravních nehod. JS ZUŠ má ještě volná místa Základní umělecká škola ve Varnsdorfu nabízí výuku pro nové žáky v těchto oborech a předmětech: pěvecké sbory Čtyřlístek (od pěti let), Bambule (od sedmi let), Sametky (od deseti let). hra na zobcovou flétnu, hra na kytaru (pro děti od pěti let a starší), výtvarný obor, taneční obor, literárně - dramatický obor (od pěti let a starší). Informace: tel , , Změna notáře ve Varnsdorfu Notářské služby ve Varnsdorfu už neposkytuje Mgr. Luboš Holík, ale Mgr. Radka Vrataninová, a to na stejné adrese: Poštovní 1220, Varnsdorf. Tel , Úřední hodiny: pondělí až čtvrtek hod., pátek hod.

1med cryptocurrencyMr. Kaufmann spoke briefly and engagingly about donating his award to his favorite charity which is involved in music education for the children of Munich. Then the enthusiastic audience was serenaded by mezzo Kathryn Leemhuis singing the “Seguidilla” from “Carmen”. Following this, baritone Liam Bonner gave us a very beautifully nuanced rendition of Yeletsky’s aria from “Pique Dame”; Tchaikovsky could not have been in better hands. Lots of “garlic” was dished up by tenor Leonardo Capalbo in “Ma se m’e Forza perderti” from “Un Ballo in Maschera ”; this is an exciting voice discovered a few years ago by Marilyn Horne and sounding better and better. Jeden kamarád mi jednou brzy ráno řekl (Sejdeme se u Marie, kámo) Říkal, že tam bude večer pařba (Sejdeme se u Marie, kámo) Řekl: "Jestli se rád bavíš s hezkýma holkama (Sejdeme se u Marie, kámo) Tak si to určitě nenecháš ujít" (Sejdeme se u Marie, kámo) Tagged Testimonial #1.

1password cryptocurrencyMichele, ma belle. Tagged Testimonial #1. 3 NAPAJEDELSKÉ prosinec/ Podìkování KSÈM Děkujeme napajedelským občanům, kteří dali svůj hlas kandidátům Komunistické strany Čech a Moravy v našich napajedelských komunálních volbách. Navzdory mohutné protikomunistické kampani před volbami do poslanecké sněmovny i do senátu parlamentu České republiky a která ovlivňovala i komunální volby, jsme získali 16,25 % hlasů, a tím i obsadili třetí místo mezi pěti napajedelskými účastníky voleb. Děkujeme všem kandidátům, kteří našli v sobě odvahu a za Komunistickou stranu Čech a Moravy kandidovali. A děkujeme také těm, kteří nám pomohli při sestavování kandidátní listiny, a také těm občanům, kteří za naši stranu pracovali ve volebních komisích. Jistě dnes všichni znáte nové představitele města včetně rady města. Teď už mohou být spokojeni zastupitelé z demokratických stran, že konečně je rada města zbavena zástupců KSČM, i když tato obsadila třetí místo, jak píšeme výše. Udivuje nás, že zejména zastupitelé, s kterými jsme spolupracovali někdy i více volebních období, a snad dobře spolupracovali, měli k námi navrženému kandidátu do rady města takové výhrady, že při volbách do této rady hlasováním proti němu, nebo jen zdržením se při hlasování, neumožnili jeho členství v radě města. A pokud byl jejich postup ovlivněn okresními, krajskými, nebo i celostátními sekretariáty jejich politických stran, pak nezbývá nic jiného než konstatovat, že už při ustavující schůzi zastupitelstva města tito zastupitelé porušili slib zastupitele, že při svém rozhodování se budou řídit jen svým vlastním svědomím a ne cizími příkazy. Chceme ujistit nejen naše voliče, ale všechny napajedelské občany, že přes vzniklou situaci se nechceme cítit méněcennými členy zastupitelstva města a že budeme plnit svůj slib členů zastupitelstva města Napajedla. I my se chceme podílet na rozvoji města Napajedla ku prospěchu všech jeho obyvatel. Zastupitelé za Komunistickou stranu Čech a Moravy Josef Boďa, Jan Hofman a Ing. Vítězslav Vystavěl Příjemné prožití svátků vánočních a v novém roce hodně zdraví a spokojenosti Vám všem přejí pracovníci pečovatelské služby v Napajedlích. Podìkování Dne se uskutečnila předvánoční besídka pro obyvatele domu s pečovatelskou službou na Sadové a Pod Kalvárií a to v prostorách jídelny na DPS Sadová. Všichni zúčastnění děkují dětem a jejich paní učitelkám ze ZUŠ R. Firkušného za příjemně strávené odpoledne a za velmi pěkné hudební vystoupení. Poděkování patří také pracovníkům pečovatelské služby, kteří pomáhali předvánoční posezení pro seniory zorganizovat. Za seniory a pečovatelskou službu vedoucí PS Jaroslava Dvorníková Nabídka akcí KK na mìsíc prosinec 2006 Klub kultury nabízí Mikulášské a předvánoční akce: V neděli 3. prosince to bude tradiční Loutková pohádka pro nejmenší pod názevem PSA- NÍČKO PRO SV. MIKULÁŠE. Součástí pohádky bude také nadílka. Proto upozorňujeme rodiče, aby nezapoměli vzít dětem dárečky. Začátek bude v 15 hodin v loutkovém sále Klubu kultury v Napajedlích. Vstupné jednotné 25.- Kč, pro děti i jejich doprovod. V úterý 5. prosince se uskuteční v loutkovém sále Klubu kultury představení loutkové pohádky PSANÍČKO PRO SV. MIKULÁŠE pro děti MŠ dopoledne v 8,30 a v 10,30 hodin. V úterý 5. prosince dopoledne od 8,00 do 14,30 se v divadelním sále uskuteční zasedání starostů regionu. V úterý 5. prosince od 17 hodin se v divadelním sále Klubu kultury uskuteční Mikulášské odpoledne. Tentokráte je akce směřována pro děti o něco starší, tedy pro školáky. Přijdou chvíle her a soutěží, kdo byl první, kdo poslední, o to tady vůbec neběží, těch čtrnáct dní, těch čtrnáct dní. zpívá se ve známé táborové písni. Přijdťe si zasoutěžit, zahrát a zatančit. Vše pro vás připravili členové Divadla Zdeňka Štěpánka a oddíl sportovní gymnastiky ASPV TJ Fatra Slavia. Upozornění pro rodiče. Přineste svým dětem podepsané dárečky. Mikuláš je rozdá. Součástí programu je i originální vystoupení napajedelských gymnastek, fotografování s Mikulášem a diskotéka. V neděli 10. prosince odpoledne bude v divadelním sále Klubu kultury Vánoční koncert s Topolankou. Pro milovníky slovácké písničky, dechové hudby a vánoční atmosfery to bude příjemné nahození do předvánočního shonu a kvapu. V úterý 19. prosince se uskuteční v divadelním sále klubu Vánoční koncert s rockovým sborem z Uherského Hradiště. Ano, vážení příznivci rockového sborového zpěvu, letos u nás v Napajedlích opět přivítá vánoce pěvecký sbor Svatý Pluk se svým charizmatickým dirigentem Janem Gajdošíkem. Ve středu 20. prosince dopoledne bude v divadelním sále Vánoční koncert rockového sboru Svatý pluk z Uherského Hradiště pro II. ZŠ v Napajedlích. Pavel Pilát Junák hlásí Končí zase jeden rok a budeme bilancovat, co se nám povedlo a co ne. Můžeme říci, že základní věci a plánovaný program jsme splnili. Splnili jsme pravidelné schůzky, organizaci okresního kola závodu vlčat a světlušek, letní tábor, závody Memorial Jerry Hodného, nábor nových členů a tradiční prosincové akce. Kladně byla hodnocena i práce našich členů ve vyšších Junáckých orgánech. Podle potřeby jsme spolupracovali i s jinými napajedelskými organizacemi. Naše činnost se neobejde bez spolupráce s našimi občany a přáteli skautingu. Všem, kteří nám jakkoli pomohli, děkujeme. A do roku 2007 přejeme všem našim občanům, zastupitelům města, přátelům skautingu i všem skautům mnoho zdraví, optimismu a elánu i mnoho osobních úspěchů. Těšíme se, že se na našich akcích setkáme. Junák středisko Jerry Hodného Napajedla Silvestrovský pochod Členové odboru KČT Napajedla zvou všechny příznivce turistiky na poslední turistickou akci roku, kterou je již tradičně Silvestrovský pochod. Jde se po známé trase z Napajedel na Halenkovice, dále Halenkovskou dolinou na Tabarky, Novou Dědinu a přes Žlutavy do Napajedel (25 km). Pro méně zdatné je možno trasu zkrátit z Halenkovic na Žlutavu (15 km) a ti, kteří si chtějí dokázat, že ani vánoční nicnedělání je nezhýčkalo, si naopak mohou trasu prodloužit z Halenkovské doliny přes Budačinu a Kudlovickou dolinu (rekreační středisko) na Kulu, Tabarky a spolu s ostatními do Napajedel (35 km). Trasa vede po zpevněných cestách takže je schůdná za každého počasí. V případě příznivých sněhových podmínek je možno trasu absolvovat i na běžkách. Novinkou letošního ročníku Silvestrovského pochodu je, že je zařazen mezi akce Novoročního čtyřlístku. Novoroční čtyřlístek V Klubu českých turistů vznikla nová tradice. Od roku 2004, kdy se poprvé uskutečnila série novoročních pochodů, zapojených do akce Novoroční čtyřlístek, probíhá každoročně (od Vánoc do Tří králů) řada pochodů po celé ČR, které se k této ušlechtilé myšlence hlásí a kterých se můžete zúčastnit, Čtyři novoroční dobré skutky 1. Překonej svou pohodlnost jdi na Nový rok na výlet nebo procházku 2. Učiň něco pro své okolí pozvi alespoň jednoho bližního ze svého okolí na výlet 3. Poznej, kde žiješ-projdi maličký kousek vlasti a poznej ho vlastními smysly 4. Přispěj potřebným částkou od 20 Kč výše na sbírkové konto SVÉTLUŚKA (Nadační fond českého rozhlasu), určené pro přímou pomoc nevidomým a těžce zrakově postiženým. Učiníš-li tyto čtyři dobré skutky, obdržíš v cíli výletu odznak Novoroční čtyřlístek a bude Ti dobře. Za OKČT Karel J.

2020 cryptocurrency predictions reddi"Flickan kom ifrån sin älsklings mote" tells of a girl who hides the signs of a lovers' meeting from her mother until she suffers from her lover's abandonment. "Var det en dröm" is a song of nostalgia in which the poet recalls his lost love as a dream. Ms. Moore invested each song with depth and meaning. I found my best friend on Skout. We see each other all the time and do nearly everything together! 9 Jan Pianka porazil i nejtěžšího strongmana Pohárová soutěž v mrtvém tahu a benchpressu srovnatelné úrovně s ME se konala ve Vrchlabí. Mezi stovkou závodníků nechyběla špička silového trojboje i strongmanů a ani borci OST Varnsdorf se svými elitními trojbojaři, kteří v mrtvém tahu obsazují tradičně přední příčky. Dopolední program vyplnil benchpress RAW (bez podpůrných dresů), kde si soutěžní premiéru odbyl David Kovalčík. Nevedl si vůbec zle, když čtvrté místo vybojoval třetím pokusem se 105 kg, a to měl za sebou pouhou třítýdenní přípravu. Odpoledne bylo nabité mrtvým tahem a patřilo tak těm nejlepším v rámci celé ČR. V kategorii dorostenců zahajoval Richard Šos. Povzbuzen letošní skvělou sezonou šel od prvního pokusu za prvním místem a na závěr si poradil s novým osobním maximem 222,5 kg. Dařilo se i Davidovi. Po základu na 180 kg zvládl 197,5 kg a ve třetí sérii si naložil již 207,5 kg. Poradil si s nimi, ale pokus přesto uznán nebyl, a tak to znamenalo opět čtvrté místo. Dolní řada zleva: nový člen oddílu David Kovalčík, Richard Šos, Luboš Šos, uprostřed: Jan Pianka, Daniel Pianka a nahoře David Šos Foto archiv OST Poté přišla na řadu kategorie muži do 100 kg, kde se představili Honza a Dan Piankovi. Nejlehčí muž startovního pole Jan začal zdárně na 185 kg a Dan na 190 kg. Ve druhé sérii na 200 kg oba nezaváhali a pro Honzu to znamenalo průběžné vedení v kategorii. Ve třetích pokusech na 207,5 kg uspěl jen Honza. Vybojoval tak zlato a Dan skončil bronzový. Vítěz se navíc s vynikajícím přepočtem 317,5 Reshelova bodu dostal suverénně do průběžného vedení. Mezi muži nad 100 kg startoval matador Luboš Šos. Přes ne zrovna ideální přípravu dal hravě základ se 312,5 kg. Úspěšně zvládl i 327,5 kg, ovšem velká škoda byla při nepovedeném ataku 340 kg. Znamenalo to velice dobré čtvrté místo v obrovské a vyrovnané špičce siláků. S uvedenými výsledky jsme v soutěži tříčlenných družstev (Honza, Dan, Luboš) obsadili o pouhých 5,5 bodu druhou příčku. Vítězství bral tým složený převážně ze strongmanů z celé ČR (Jeřábek, Šíma, Zelený) za dosažených 896,1 Reshelova bodu. Třetí příčka patřila domácímu pořadatelskému družstvu. Opravdovou třešničkou na dortu byl ovšem úspěch Honzy. Jako střet Davida s Goliášem vypadal souboj nejlehčího startujícího (jeho osobní váha 57,2 kg) s profesionálním strongmanem Čestmírem Šímou (osobní váha 166,7 kg), naopak nejtěžším mužem soutěže. Tomu nestačilo ani úctyhodných 375 kg na čince. Honza jej udolal na body a uštědřil mu tak první letošní porážku. Navíc si po právu zasloužil titul absolutního vítěze v mrtvém tahu a porazil všech 42 soupeřů. Děkujeme touto cestou organizátorům za neopakovatelnou atmosféru a oceňujeme všechny soupeře za některé výkony, jež se vidí pouze na ME. Opět také děkujeme městu Varnsdorf, které oddíl finančně podpořilo. OST Varnsdorf 17/2014 strana 9 V měsících srpnu a září se konala v našem regionu celá řada dalších cyklistických akcí, z nichž nebyl v minulém čísle Hlasu severu uveden pro veliký počet příspěvků ani stručný report. Vrátíme se k nim proto jen stručně výsledky varnsdorfských borců. Houmrův triatlon proběhl v Jiříkově již začátkem srpna. V kategorii Hobby skončil F. Srbecký druhý, P. Friese šestý a L. Kudla devátý. Mezi klasiky si sedmé místo vybojoval A. Vohanka, M. Spurný se umístil hned za ním. Ve štafetách - klasik rumbursko-varnsdorfská trojice Koštejn - Kozler - Vodička dosáhla na druhou pozici a jediná se spolu s vítězi dostala s časem pod jednu hodinu. Kytlický minitriatlon byl na pořadu o týden později. Mezi muži let potvrdil dobrou formu A. Vohanka a zajistil si devátou pozici. Ve veteránech nad 40 let vyšla pro M. Spurného bramborová, tedy čtvrtá pozice. V kategorii dorostenek měla A. Lhotáková jen jednu soupeřku a tu porazila téměř o půl hodiny. V družstvech si trio Hubálek - Kudla - Vodička zajistilo bezpečně druhé pořadí, na vítěze ztratilo více jak pět minut. Tour de Jedlová zaznamenala letos tyto vítěze kategorií. M16-29: F. Holubář (čas 28:28 min.), M30-39: A. Vohanka (29:07), M40-49: J. Švorc (28:40), M50-59: M. Spurný (29:58), M60-69: H. Michel (35:17), ŽENY: Lenka Mašková (36:34). S cyklo vozíkem absolvoval závod také R. Hampl s Andrejkou, kterým přesun od varnsdorfské Lidové zahrady na vrchol Jedlové trval 50:50 min. Závod dokončilo 47 startujících. Lužický hrb, silniční časovka do vrchu na trati ze Cvikova na parkoviště u chaty Luž, nemohla být bez účasti mnoha již výše uvedených cyklistů. V jednotlivých kategoriích si na ní vybojovali přední umístění A. Vohanka (3.), J. Švorc (3.), M. Spurný (1.) a H. Michel (3.). Tour de Zeleňák, nejslavnější amatérský závod v ČR, je nejprestižnějším dostaveníčkem roku pro většinu startujících. Letos se prvně vyjelo z Dymníku na tradiční ostrý start u Zeleňáku a cíl byl opět na Dymníku. Tedy na kopci, ale to nic neubralo na obvyklém hromadném závěrečném spurtu. V rozmezí 23 vteřin dojelo prvních jedenáct jezdců a Z regionální cyklistiky hned za nimi se dalších šestnáct vešlo do dvojnásobného časového úseku. Celkově vyhrál F. Saltare (Tomáš Podrazil) v barvách Sokola Holé Vrchy před J. Svobodou (CK Kolokrám Svijany) a varnsdorfským J. Novotou (Schrödinger Cycling Team, 2. v M39). Na dvanácté pozici ještě dojel J. Podrazil (Sokol Holé Vrchy, 3. v M29). Z varnsdorfských cyklistů se dále na předních místech umístili tito borci: v M39 A. Vohanka (14.), v M49 J. Fabry (19.), v M59 M. Spurný (3.) a M. Vohnout (8.), v M69 O. Košín (15.), O. Krejčí (16.) a J. Podlešák (18.), v M99 H. Michel (2.). V kategorii žen patřilo celkově třetí místo K. Zezulové a čtvrté A. Lhotákové (obě Schrödinger Cycling Team), desátá dojela L. Mašková (první v F49) a patnáctá R. Holubářová (druhá v F49). V F59 si zajistila ještě osmé místo B. Michalinová. Mezi družstvy vystoupal na bronzový stupínek zkušený tým CC Varnsdorf a nově sestavená stáj Michelovic Team si zajistila čtvrtou příčku i přes některé nesnáze, které ji v tour zastihly. Peklo severu 2014 mělo na pořadu předposlední závod sezony, kterým byl letos premiérově varnsdorfský Gema XC HRÁDEK. V kategorii starších chlapců a kadetů skončil druhý F. Srbecký a mezi juniory a muži zvítězil F. Holubář (na fotu Marka Douši druhý s číslem 98.) Soutěž veteránů I ovládl J. Novota před H. Schwarzem, ve veteránech II byl druhý J. Švorc, M. Dubovecký a J. Šeps se podělili o pořadí na pátém a šestém místě. Osmá příčka pak patřila ve veteránech III. V. Šimonkovi. Kategorie juniorek a žen měla vítězku v A. Lhotákové, K. Zezulová dokončila závod třetí. Mezi nimi také rozhodne poslední závod v České Kamenici o celkové vítězce letošního pekla. Na stejný triumf v kategoriích mají dobré předpoklady dále F. Holubář, H. Schwarz nebo J. Novota. ZdS Musí s námi počítat V Děčíně proběhlo okresní kolo v atletickém čtyřboji. Naši školu reprezentovala družstva starších žákyň a také starších žáků. Všichni podali úžasné výkony i s osobními rekordy. Úspěch slavili nejen jednotlivci (1. místo T. Košínová, 2. K. Godlová, 2. M. Vaňák, 3. L. Burda), ale hlavně družstva. Obě zvítězila a postoupila do krajského kola v Bílině. Tým dívek: T. Košínová, K. Godlová, K. Divišová, N. Damnitzová a T. Pípová. Tým chlapců: M. Vaňák, L. Burda, V. Lux, P. Veselý a Z. Žalský. V. Zemler, ZŠ Varnsdorf, nám. E. Beneše Cenná prvenství členů LMK Členové LMK Varnsdorf absolvovali letos mj. také několik MČR v různých kategoriích. Jednomu z nich ale předcházel největší úspěch, za který považujeme vítězství týmu Novák - Hovorka v kategorii F3D (závod kolem pylonů) na velice prestižním závodě, kterým je Velká cena Modely v Mělníku. Stalo se tak za účasti 60 týmů z celého světa. Na následném MČR své dominantní postavení potvrdili a stali se přesvědčivě mistry pro rok Více na stránkách: Za LMK Ing. Josef Bartík.

29 cryptocurrency youtube channels that i watch steemitNathaniel LaNasa and Helaine Liebman at the National Opera Center\ Skout Testimonial #2. Ratings and Reviews.

29 cryptocurrency youtube channels that i watch steemit david hayA set of songs by Tchaikovsky showed how they sound at their very best, sung by someone so comfortable in the language that the songs are more inhabited than performed. Although we do not speak or understand Russian, we were able to appreciate the marvelous marriage of music and text. © meche kroop for The Opera Ins > 9 Jan Pianka porazil i nejtěžšího strongmana Pohárová soutěž v mrtvém tahu a benchpressu srovnatelné úrovně s ME se konala ve Vrchlabí. Mezi stovkou závodníků nechyběla špička silového trojboje i strongmanů a ani borci OST Varnsdorf se svými elitními trojbojaři, kteří v mrtvém tahu obsazují tradičně přední příčky. Dopolední program vyplnil benchpress RAW (bez podpůrných dresů), kde si soutěžní premiéru odbyl David Kovalčík. Nevedl si vůbec zle, když čtvrté místo vybojoval třetím pokusem se 105 kg, a to měl za sebou pouhou třítýdenní přípravu. Odpoledne bylo nabité mrtvým tahem a patřilo tak těm nejlepším v rámci celé ČR. V kategorii dorostenců zahajoval Richard Šos. Povzbuzen letošní skvělou sezonou šel od prvního pokusu za prvním místem a na závěr si poradil s novým osobním maximem 222,5 kg. Dařilo se i Davidovi. Po základu na 180 kg zvládl 197,5 kg a ve třetí sérii si naložil již 207,5 kg. Poradil si s nimi, ale pokus přesto uznán nebyl, a tak to znamenalo opět čtvrté místo. Dolní řada zleva: nový člen oddílu David Kovalčík, Richard Šos, Luboš Šos, uprostřed: Jan Pianka, Daniel Pianka a nahoře David Šos Foto archiv OST Poté přišla na řadu kategorie muži do 100 kg, kde se představili Honza a Dan Piankovi. Nejlehčí muž startovního pole Jan začal zdárně na 185 kg a Dan na 190 kg. Ve druhé sérii na 200 kg oba nezaváhali a pro Honzu to znamenalo průběžné vedení v kategorii. Ve třetích pokusech na 207,5 kg uspěl jen Honza. Vybojoval tak zlato a Dan skončil bronzový. Vítěz se navíc s vynikajícím přepočtem 317,5 Reshelova bodu dostal suverénně do průběžného vedení. Mezi muži nad 100 kg startoval matador Luboš Šos. Přes ne zrovna ideální přípravu dal hravě základ se 312,5 kg. Úspěšně zvládl i 327,5 kg, ovšem velká škoda byla při nepovedeném ataku 340 kg. Znamenalo to velice dobré čtvrté místo v obrovské a vyrovnané špičce siláků. S uvedenými výsledky jsme v soutěži tříčlenných družstev (Honza, Dan, Luboš) obsadili o pouhých 5,5 bodu druhou příčku. Vítězství bral tým složený převážně ze strongmanů z celé ČR (Jeřábek, Šíma, Zelený) za dosažených 896,1 Reshelova bodu. Třetí příčka patřila domácímu pořadatelskému družstvu. Opravdovou třešničkou na dortu byl ovšem úspěch Honzy. Jako střet Davida s Goliášem vypadal souboj nejlehčího startujícího (jeho osobní váha 57,2 kg) s profesionálním strongmanem Čestmírem Šímou (osobní váha 166,7 kg), naopak nejtěžším mužem soutěže. Tomu nestačilo ani úctyhodných 375 kg na čince. Honza jej udolal na body a uštědřil mu tak první letošní porážku. Navíc si po právu zasloužil titul absolutního vítěze v mrtvém tahu a porazil všech 42 soupeřů. Děkujeme touto cestou organizátorům za neopakovatelnou atmosféru a oceňujeme všechny soupeře za některé výkony, jež se vidí pouze na ME. Opět také děkujeme městu Varnsdorf, které oddíl finančně podpořilo. OST Varnsdorf 17/2014 strana 9 V měsících srpnu a září se konala v našem regionu celá řada dalších cyklistických akcí, z nichž nebyl v minulém čísle Hlasu severu uveden pro veliký počet příspěvků ani stručný report. Vrátíme se k nim proto jen stručně výsledky varnsdorfských borců. Houmrův triatlon proběhl v Jiříkově již začátkem srpna. V kategorii Hobby skončil F. Srbecký druhý, P. Friese šestý a L. Kudla devátý. Mezi klasiky si sedmé místo vybojoval A. Vohanka, M. Spurný se umístil hned za ním. Ve štafetách - klasik rumbursko-varnsdorfská trojice Koštejn - Kozler - Vodička dosáhla na druhou pozici a jediná se spolu s vítězi dostala s časem pod jednu hodinu. Kytlický minitriatlon byl na pořadu o týden později. Mezi muži let potvrdil dobrou formu A. Vohanka a zajistil si devátou pozici. Ve veteránech nad 40 let vyšla pro M. Spurného bramborová, tedy čtvrtá pozice. V kategorii dorostenek měla A. Lhotáková jen jednu soupeřku a tu porazila téměř o půl hodiny. V družstvech si trio Hubálek - Kudla - Vodička zajistilo bezpečně druhé pořadí, na vítěze ztratilo více jak pět minut. Tour de Jedlová zaznamenala letos tyto vítěze kategorií. M16-29: F. Holubář (čas 28:28 min.), M30-39: A. Vohanka (29:07), M40-49: J. Švorc (28:40), M50-59: M. Spurný (29:58), M60-69: H. Michel (35:17), ŽENY: Lenka Mašková (36:34). S cyklo vozíkem absolvoval závod také R. Hampl s Andrejkou, kterým přesun od varnsdorfské Lidové zahrady na vrchol Jedlové trval 50:50 min. Závod dokončilo 47 startujících. Lužický hrb, silniční časovka do vrchu na trati ze Cvikova na parkoviště u chaty Luž, nemohla být bez účasti mnoha již výše uvedených cyklistů. V jednotlivých kategoriích si na ní vybojovali přední umístění A. Vohanka (3.), J. Švorc (3.), M. Spurný (1.) a H. Michel (3.). Tour de Zeleňák, nejslavnější amatérský závod v ČR, je nejprestižnějším dostaveníčkem roku pro většinu startujících. Letos se prvně vyjelo z Dymníku na tradiční ostrý start u Zeleňáku a cíl byl opět na Dymníku. Tedy na kopci, ale to nic neubralo na obvyklém hromadném závěrečném spurtu. V rozmezí 23 vteřin dojelo prvních jedenáct jezdců a Z regionální cyklistiky hned za nimi se dalších šestnáct vešlo do dvojnásobného časového úseku. Celkově vyhrál F. Saltare (Tomáš Podrazil) v barvách Sokola Holé Vrchy před J. Svobodou (CK Kolokrám Svijany) a varnsdorfským J. Novotou (Schrödinger Cycling Team, 2. v M39). Na dvanácté pozici ještě dojel J. Podrazil (Sokol Holé Vrchy, 3. v M29). Z varnsdorfských cyklistů se dále na předních místech umístili tito borci: v M39 A. Vohanka (14.), v M49 J. Fabry (19.), v M59 M. Spurný (3.) a M. Vohnout (8.), v M69 O. Košín (15.), O. Krejčí (16.) a J. Podlešák (18.), v M99 H. Michel (2.). V kategorii žen patřilo celkově třetí místo K. Zezulové a čtvrté A. Lhotákové (obě Schrödinger Cycling Team), desátá dojela L. Mašková (první v F49) a patnáctá R. Holubářová (druhá v F49). V F59 si zajistila ještě osmé místo B. Michalinová. Mezi družstvy vystoupal na bronzový stupínek zkušený tým CC Varnsdorf a nově sestavená stáj Michelovic Team si zajistila čtvrtou příčku i přes některé nesnáze, které ji v tour zastihly. Peklo severu 2014 mělo na pořadu předposlední závod sezony, kterým byl letos premiérově varnsdorfský Gema XC HRÁDEK. V kategorii starších chlapců a kadetů skončil druhý F. Srbecký a mezi juniory a muži zvítězil F. Holubář (na fotu Marka Douši druhý s číslem 98.) Soutěž veteránů I ovládl J. Novota před H. Schwarzem, ve veteránech II byl druhý J. Švorc, M. Dubovecký a J. Šeps se podělili o pořadí na pátém a šestém místě. Osmá příčka pak patřila ve veteránech III. V. Šimonkovi. Kategorie juniorek a žen měla vítězku v A. Lhotákové, K. Zezulová dokončila závod třetí. Mezi nimi také rozhodne poslední závod v České Kamenici o celkové vítězce letošního pekla. Na stejný triumf v kategoriích mají dobré předpoklady dále F. Holubář, H. Schwarz nebo J. Novota. ZdS Musí s námi počítat V Děčíně proběhlo okresní kolo v atletickém čtyřboji. Naši školu reprezentovala družstva starších žákyň a také starších žáků. Všichni podali úžasné výkony i s osobními rekordy. Úspěch slavili nejen jednotlivci (1. místo T. Košínová, 2. K. Godlová, 2. M. Vaňák, 3. L. Burda), ale hlavně družstva. Obě zvítězila a postoupila do krajského kola v Bílině. Tým dívek: T. Košínová, K. Godlová, K. Divišová, N. Damnitzová a T. Pípová. Tým chlapců: M. Vaňák, L. Burda, V. Lux, P. Veselý a Z. Žalský. V. Zemler, ZŠ Varnsdorf, nám. E. Beneše Cenná prvenství členů LMK Členové LMK Varnsdorf absolvovali letos mj. také několik MČR v různých kategoriích. Jednomu z nich ale předcházel největší úspěch, za který považujeme vítězství týmu Novák - Hovorka v kategorii F3D (závod kolem pylonů) na velice prestižním závodě, kterým je Velká cena Modely v Mělníku. Stalo se tak za účasti 60 týmů z celého světa. Na následném MČR své dominantní postavení potvrdili a stali se přesvědčivě mistry pro rok Více na stránkách: Za LMK Ing. Josef Bartík.

3 cryptocurrency coinsThanks to this update we’ve improved stability and fixed some minor bugs.

3rd world country cryptocurrency"Asturiana" is a song of deep sorrow and the search for consolation in nature, whereas "Nana" is a tender lullaby. "Canción" tells of lost love in a mournful way, whilst "Polo" tells of lost love in an angry bitter way. 1 ČÍSLO ZÁŘÍ 2014 CENA 6 Kč ČTRNÁCTIDENÍK PRO VARNSDORFSKÉ OBČANY Opět mistryní republiky Kosmetička a vizážistka Jana Hrabáková z Varnsdorfu (vlevo) zopakovala svůj velký loňský úspěch, když obhájila titul mistryně ČR v make-upu. Mistrovství se konalo 5. září při veletrhu kosmetiky World of beauty & spa v pražských Letňanech a tématem byla Candy Girl. Jana nás bude reprezentovat na mezinárodním mistrovství v německém Düsseldorfu. Na snímku je při práci s modelkou Denisou Samkovou, jejíž účes vytvořila kadeřnice Lenka Chládková. -r-, foto Jana Marie Knotová Varnsdorfského stavitele představují v Rumburku Čtěte na str. 3 INZERCE Desetiletí varnsdorfské VOŠ Ve školní budově na Střelecké byla 6. září 2004 přestřižena páska jako symbolický akt zahájení výuky na vyšší odborné škole. Ta byla součástí VOŠ a Střední průmyslové školy ve Varnsdorfu. Byly otevřeny dva vzdělávací programy - informatika ve státní správě a stavba obráběcích strojů. Po třech letech školu opouštělo prvních 13 absolventů informatiky (ze čtyř studentů strojírenského oboru nedokončil žádný). Deset let trvání školy bylo oslaveno v aule téže budovy 5. září Mezitím došlo ke sloučení tří zdejších středních škol do VOŠ a Střední školy Varnsdorf. Samotná VOŠ má celkem již 481 absolventů. V začínajícím školním roce nabízí sedm oborů včetně dvou nově akreditovaných (bezpečnostně právní činnosti a strojírenství s využitím CASD/CAM technologií). Největší zájem je KOMUNÁLNÍ VOLBY - kandidující strany se představují ZMĚNA NOTÁŘE VE VARNSDORFU POMANDAVÍ OPĚT OŽIVNE JAZZEM o obor veřejnosprávní činnost. Školu navštěvuje téměř 400 studentů. S těmito fakty účastníky oslavy seznámila ředitelka střediska VOŠ Zdeňka Vajsová. S blahopřáním k jubileu školy se dostavil ředitel odboru vzdělávání na ministerstvu školství Petr Bannert, který v předchozích letech patřil i k vyučujícím na této škole, a další významní hosté. Od nich se škole dostalo poděkování za nejvyšší dosažitelné vzdělání v našem regionu, které absolventům pomáhá k úspěšnosti na trhu práce. Při této příležitosti došlo i k podpisu memoranda o spolupráci mezi VOŠ a SŠ Varnsdorf a jazykovou školou Lingua Rumburk - jde o zajištění certifikovaných zkoušek z anglického a německého jazyka, zprostředkovaných Evropským centrem jazykových zkoušek. Pak byly přímo v aule k vidění ukázky technik sebeobrany a módní přehlídka a pro zájemce následovala prohlídka vybavení školy. K jubileu byl vydán almanach (viz obálka) s přehledem všech absolventů, soupisem pedagogů, kteří zde působili, přehledem vzdělávacích programů a vzpomínkou na slavnostní otevření v roce ham Volby se konají 10. a 11. října 2014 Volby do zastupitelstev obcí a 1/3 Senátu Parlamentu ČR se budou konat ve dnech 10. a 11. října Dne 10. října 2014 (pátek) budou volební místnosti otevřeny od hodin do hodin a dne 11. října 2014 (sobota) od 8.00 hodin do hodin. Právo volit do zastupitelstva obce má občan obce za předpokladu, že jde o státního občana České republiky (nebo o státního občana členského státu EU, pokud požádal o zápis do dodatku stálého seznamu voličů), alespoň druhý den voleb dosáhl věku 18 let, je v den voleb v této obci přihlášen k trvalému pobytu. Právo volit do Senátu Parlamentu ČR má volič za předpokladu, že jde o státního občana České republiky, alespoň druhý den voleb dosáhl věku 18 let. Volič po příchodu do volební místnosti prokáže okrskové volební komisi svou totožnost a státní občanství České republiky platným občanským průkazem nebo platným cestovním pasem České republiky (jde-li cizince s právem volit průkazem o povolení k pobytu). Po záznamu ve výpisu ze seznamu voličů obdrží od okrskové volební komise dvě úřední obálky (!). Neprokáže-li volič svou totožnost a státní občanství potřebnými doklady, nebude mu hlasování umožněno. Město Varnsdorf je rozděleno na 13 volebních okrsků. Volič hlasuje ve volební místnosti a volebním okrsku příslušném podle místa trvalého pobytu. Hlasovací lístky pro oba typy voleb budou dodány všem voličům nejpozději 3 dny přede dnem voleb. Na obálce s hlasovacími lístky bude uvedeno číslo okrsku a příslušná volební místnost. Pokračování na str. 5 Povedený sparťanský dětský den u haly Čtěte na str. 10 Příští číslo Hlasu severu vyjde 10. října. Redakční uzávěrka 29. září. 1 ČÍSLO ZÁŘÍ 2014 CENA 6 Kč ČTRNÁCTIDENÍK PRO VARNSDORFSKÉ OBČANY Opět mistryní republiky Kosmetička a vizážistka Jana Hrabáková z Varnsdorfu (vlevo) zopakovala svůj velký loňský úspěch, když obhájila titul mistryně ČR v make-upu. Mistrovství se konalo 5. září při veletrhu kosmetiky World of beauty & spa v pražských Letňanech a tématem byla Candy Girl. Jana nás bude reprezentovat na mezinárodním mistrovství v německém Düsseldorfu. Na snímku je při práci s modelkou Denisou Samkovou, jejíž účes vytvořila kadeřnice Lenka Chládková. -r-, foto Jana Marie Knotová Varnsdorfského stavitele představují v Rumburku Čtěte na str. 3 INZERCE Desetiletí varnsdorfské VOŠ Ve školní budově na Střelecké byla 6. září 2004 přestřižena páska jako symbolický akt zahájení výuky na vyšší odborné škole. Ta byla součástí VOŠ a Střední průmyslové školy ve Varnsdorfu. Byly otevřeny dva vzdělávací programy - informatika ve státní správě a stavba obráběcích strojů. Po třech letech školu opouštělo prvních 13 absolventů informatiky (ze čtyř studentů strojírenského oboru nedokončil žádný). Deset let trvání školy bylo oslaveno v aule téže budovy 5. září Mezitím došlo ke sloučení tří zdejších středních škol do VOŠ a Střední školy Varnsdorf. Samotná VOŠ má celkem již 481 absolventů. V začínajícím školním roce nabízí sedm oborů včetně dvou nově akreditovaných (bezpečnostně právní činnosti a strojírenství s využitím CASD/CAM technologií). Největší zájem je KOMUNÁLNÍ VOLBY - kandidující strany se představují ZMĚNA NOTÁŘE VE VARNSDORFU POMANDAVÍ OPĚT OŽIVNE JAZZEM o obor veřejnosprávní činnost. Školu navštěvuje téměř 400 studentů. S těmito fakty účastníky oslavy seznámila ředitelka střediska VOŠ Zdeňka Vajsová. S blahopřáním k jubileu školy se dostavil ředitel odboru vzdělávání na ministerstvu školství Petr Bannert, který v předchozích letech patřil i k vyučujícím na této škole, a další významní hosté. Od nich se škole dostalo poděkování za nejvyšší dosažitelné vzdělání v našem regionu, které absolventům pomáhá k úspěšnosti na trhu práce. Při této příležitosti došlo i k podpisu memoranda o spolupráci mezi VOŠ a SŠ Varnsdorf a jazykovou školou Lingua Rumburk - jde o zajištění certifikovaných zkoušek z anglického a německého jazyka, zprostředkovaných Evropským centrem jazykových zkoušek. Pak byly přímo v aule k vidění ukázky technik sebeobrany a módní přehlídka a pro zájemce následovala prohlídka vybavení školy. K jubileu byl vydán almanach (viz obálka) s přehledem všech absolventů, soupisem pedagogů, kteří zde působili, přehledem vzdělávacích programů a vzpomínkou na slavnostní otevření v roce ham Volby se konají 10. a 11. října 2014 Volby do zastupitelstev obcí a 1/3 Senátu Parlamentu ČR se budou konat ve dnech 10. a 11. října Dne 10. října 2014 (pátek) budou volební místnosti otevřeny od hodin do hodin a dne 11. října 2014 (sobota) od 8.00 hodin do hodin. Právo volit do zastupitelstva obce má občan obce za předpokladu, že jde o státního občana České republiky (nebo o státního občana členského státu EU, pokud požádal o zápis do dodatku stálého seznamu voličů), alespoň druhý den voleb dosáhl věku 18 let, je v den voleb v této obci přihlášen k trvalému pobytu. Právo volit do Senátu Parlamentu ČR má volič za předpokladu, že jde o státního občana České republiky, alespoň druhý den voleb dosáhl věku 18 let. Volič po příchodu do volební místnosti prokáže okrskové volební komisi svou totožnost a státní občanství České republiky platným občanským průkazem nebo platným cestovním pasem České republiky (jde-li cizince s právem volit průkazem o povolení k pobytu). Po záznamu ve výpisu ze seznamu voličů obdrží od okrskové volební komise dvě úřední obálky (!). Neprokáže-li volič svou totožnost a státní občanství potřebnými doklady, nebude mu hlasování umožněno. Město Varnsdorf je rozděleno na 13 volebních okrsků. Volič hlasuje ve volební místnosti a volebním okrsku příslušném podle místa trvalého pobytu. Hlasovací lístky pro oba typy voleb budou dodány všem voličům nejpozději 3 dny přede dnem voleb. Na obálce s hlasovacími lístky bude uvedeno číslo okrsku a příslušná volební místnost. Pokračování na str. 5 Povedený sparťanský dětský den u haly Čtěte na str. 10 Příští číslo Hlasu severu vyjde 10. října. Redakční uzávěrka 29. září.

404 cryptocurrencyTagged Testimonial #2. Ken, Tagged Member.

gdax to kraken transferMichele, ma belle. 3 NAPAJEDELSKÉ prosinec/ Podìkování KSÈM Děkujeme napajedelským občanům, kteří dali svůj hlas kandidátům Komunistické strany Čech a Moravy v našich napajedelských komunálních volbách. Navzdory mohutné protikomunistické kampani před volbami do poslanecké sněmovny i do senátu parlamentu České republiky a která ovlivňovala i komunální volby, jsme získali 16,25 % hlasů, a tím i obsadili třetí místo mezi pěti napajedelskými účastníky voleb. Děkujeme všem kandidátům, kteří našli v sobě odvahu a za Komunistickou stranu Čech a Moravy kandidovali. A děkujeme také těm, kteří nám pomohli při sestavování kandidátní listiny, a také těm občanům, kteří za naši stranu pracovali ve volebních komisích. Jistě dnes všichni znáte nové představitele města včetně rady města. Teď už mohou být spokojeni zastupitelé z demokratických stran, že konečně je rada města zbavena zástupců KSČM, i když tato obsadila třetí místo, jak píšeme výše. Udivuje nás, že zejména zastupitelé, s kterými jsme spolupracovali někdy i více volebních období, a snad dobře spolupracovali, měli k námi navrženému kandidátu do rady města takové výhrady, že při volbách do této rady hlasováním proti němu, nebo jen zdržením se při hlasování, neumožnili jeho členství v radě města. A pokud byl jejich postup ovlivněn okresními, krajskými, nebo i celostátními sekretariáty jejich politických stran, pak nezbývá nic jiného než konstatovat, že už při ustavující schůzi zastupitelstva města tito zastupitelé porušili slib zastupitele, že při svém rozhodování se budou řídit jen svým vlastním svědomím a ne cizími příkazy. Chceme ujistit nejen naše voliče, ale všechny napajedelské občany, že přes vzniklou situaci se nechceme cítit méněcennými členy zastupitelstva města a že budeme plnit svůj slib členů zastupitelstva města Napajedla. I my se chceme podílet na rozvoji města Napajedla ku prospěchu všech jeho obyvatel. Zastupitelé za Komunistickou stranu Čech a Moravy Josef Boďa, Jan Hofman a Ing. Vítězslav Vystavěl Příjemné prožití svátků vánočních a v novém roce hodně zdraví a spokojenosti Vám všem přejí pracovníci pečovatelské služby v Napajedlích. Podìkování Dne se uskutečnila předvánoční besídka pro obyvatele domu s pečovatelskou službou na Sadové a Pod Kalvárií a to v prostorách jídelny na DPS Sadová. Všichni zúčastnění děkují dětem a jejich paní učitelkám ze ZUŠ R. Firkušného za příjemně strávené odpoledne a za velmi pěkné hudební vystoupení. Poděkování patří také pracovníkům pečovatelské služby, kteří pomáhali předvánoční posezení pro seniory zorganizovat. Za seniory a pečovatelskou službu vedoucí PS Jaroslava Dvorníková Nabídka akcí KK na mìsíc prosinec 2006 Klub kultury nabízí Mikulášské a předvánoční akce: V neděli 3. prosince to bude tradiční Loutková pohádka pro nejmenší pod názevem PSA- NÍČKO PRO SV. MIKULÁŠE. Součástí pohádky bude také nadílka. Proto upozorňujeme rodiče, aby nezapoměli vzít dětem dárečky. Začátek bude v 15 hodin v loutkovém sále Klubu kultury v Napajedlích. Vstupné jednotné 25.- Kč, pro děti i jejich doprovod. V úterý 5. prosince se uskuteční v loutkovém sále Klubu kultury představení loutkové pohádky PSANÍČKO PRO SV. MIKULÁŠE pro děti MŠ dopoledne v 8,30 a v 10,30 hodin. V úterý 5. prosince dopoledne od 8,00 do 14,30 se v divadelním sále uskuteční zasedání starostů regionu. V úterý 5. prosince od 17 hodin se v divadelním sále Klubu kultury uskuteční Mikulášské odpoledne. Tentokráte je akce směřována pro děti o něco starší, tedy pro školáky. Přijdou chvíle her a soutěží, kdo byl první, kdo poslední, o to tady vůbec neběží, těch čtrnáct dní, těch čtrnáct dní. zpívá se ve známé táborové písni. Přijdťe si zasoutěžit, zahrát a zatančit. Vše pro vás připravili členové Divadla Zdeňka Štěpánka a oddíl sportovní gymnastiky ASPV TJ Fatra Slavia. Upozornění pro rodiče. Přineste svým dětem podepsané dárečky. Mikuláš je rozdá. Součástí programu je i originální vystoupení napajedelských gymnastek, fotografování s Mikulášem a diskotéka. V neděli 10. prosince odpoledne bude v divadelním sále Klubu kultury Vánoční koncert s Topolankou. Pro milovníky slovácké písničky, dechové hudby a vánoční atmosfery to bude příjemné nahození do předvánočního shonu a kvapu. V úterý 19. prosince se uskuteční v divadelním sále klubu Vánoční koncert s rockovým sborem z Uherského Hradiště. Ano, vážení příznivci rockového sborového zpěvu, letos u nás v Napajedlích opět přivítá vánoce pěvecký sbor Svatý Pluk se svým charizmatickým dirigentem Janem Gajdošíkem. Ve středu 20. prosince dopoledne bude v divadelním sále Vánoční koncert rockového sboru Svatý pluk z Uherského Hradiště pro II. ZŠ v Napajedlích. Pavel Pilát Junák hlásí Končí zase jeden rok a budeme bilancovat, co se nám povedlo a co ne. Můžeme říci, že základní věci a plánovaný program jsme splnili. Splnili jsme pravidelné schůzky, organizaci okresního kola závodu vlčat a světlušek, letní tábor, závody Memorial Jerry Hodného, nábor nových členů a tradiční prosincové akce. Kladně byla hodnocena i práce našich členů ve vyšších Junáckých orgánech. Podle potřeby jsme spolupracovali i s jinými napajedelskými organizacemi. Naše činnost se neobejde bez spolupráce s našimi občany a přáteli skautingu. Všem, kteří nám jakkoli pomohli, děkujeme. A do roku 2007 přejeme všem našim občanům, zastupitelům města, přátelům skautingu i všem skautům mnoho zdraví, optimismu a elánu i mnoho osobních úspěchů. Těšíme se, že se na našich akcích setkáme. Junák středisko Jerry Hodného Napajedla Silvestrovský pochod Členové odboru KČT Napajedla zvou všechny příznivce turistiky na poslední turistickou akci roku, kterou je již tradičně Silvestrovský pochod. Jde se po známé trase z Napajedel na Halenkovice, dále Halenkovskou dolinou na Tabarky, Novou Dědinu a přes Žlutavy do Napajedel (25 km). Pro méně zdatné je možno trasu zkrátit z Halenkovic na Žlutavu (15 km) a ti, kteří si chtějí dokázat, že ani vánoční nicnedělání je nezhýčkalo, si naopak mohou trasu prodloužit z Halenkovské doliny přes Budačinu a Kudlovickou dolinu (rekreační středisko) na Kulu, Tabarky a spolu s ostatními do Napajedel (35 km). Trasa vede po zpevněných cestách takže je schůdná za každého počasí. V případě příznivých sněhových podmínek je možno trasu absolvovat i na běžkách. Novinkou letošního ročníku Silvestrovského pochodu je, že je zařazen mezi akce Novoročního čtyřlístku. Novoroční čtyřlístek V Klubu českých turistů vznikla nová tradice. Od roku 2004, kdy se poprvé uskutečnila série novoročních pochodů, zapojených do akce Novoroční čtyřlístek, probíhá každoročně (od Vánoc do Tří králů) řada pochodů po celé ČR, které se k této ušlechtilé myšlence hlásí a kterých se můžete zúčastnit, Čtyři novoroční dobré skutky 1. Překonej svou pohodlnost jdi na Nový rok na výlet nebo procházku 2. Učiň něco pro své okolí pozvi alespoň jednoho bližního ze svého okolí na výlet 3. Poznej, kde žiješ-projdi maličký kousek vlasti a poznej ho vlastními smysly 4. Přispěj potřebným částkou od 20 Kč výše na sbírkové konto SVÉTLUŚKA (Nadační fond českého rozhlasu), určené pro přímou pomoc nevidomým a těžce zrakově postiženým. Učiníš-li tyto čtyři dobré skutky, obdržíš v cíli výletu odznak Novoroční čtyřlístek a bude Ti dobře. Za OKČT Karel J. 6 6 NAPAJEDELSKÉ prosinec/2006 Dámy a pánové, upřímně si vážím Vaší volby a beru ji nejen jako ocenění mé práce pro město Napajedla za uplynulé čtyři roky, ale také jako obrovskou výzvu do následujícího volebního období.. Naše město prožilo v uplynulých čtyřech letech období velkých změn a posunů. Věřím, že to byly změny a posuny k lepšímu. Dovolte mi, abych využila této příležitosti a veřejně poděkovala všem 21 zastupitelům, kteří v zastupitelstvu do letošních voleb spolu se mnou působili, především pak panu starostovi MVDr. Antonínu Černockému, který stál v našem čele. V nadcházejícím čase je mým cílem dokončit rozdělanou práci a využit nabídku evropské unie a zajistit financování naplánovaných akcí právě pomocí peněz získaných z evropských fondů. Naše volební období bude končit v roce 2010, uprostřed programovacího období EU, je tedy zřejmé, že hlavní podíl práce na nás čeká právě nyní. Mou profesí je stavařina, tu určitě pro svou práci zde na radnici využiji maximálně. Ale život ve městě není jen o ní. Je to i bezpečnost, životní prostředí, oblast vzdělávání, kultura, sport, rekreace a samozřejmě oblast sociální - musíme umět naslouchat a pomáhat těm, kteří potřebují naši pomoc. Neopomenu řešit problémy ani v těchto oblastech. Děkuji voličům, kteří mi umožnili dnešní kandidaturu. Děkuji Vám, zastupitelům, kteří jste mi svou volbou projevili důvěru. Slibuji rozhodnost, otevřenost a odpovědnost v zájmu všech občanů Napajedel. Napajedla, Ing. Irena Brabcová, starostka Životopis Ing. Irena Brabcová osobní data narozena ve Zlíně bydliště od narození v Napajedlích vdaná, 1 dítě vzdělání Základní devítiletá škola Napajedla Střední průmyslová škola stavební Zlín ČVUT Brno, Fakulta stavební, obor vodohospodářské stavby 1993 autorizovaný inženýr v oboru vodohospodářské stavby zaměstnání Stavoprojekt Gottwaldov S.projekt Zlín a.s místostarostka města Napajedla starostka města Napajedla členství není ani nebyla členkou žádné politické strany Foto: F. Cívela.

gdax vs kraken pricesMr. Kaufmann spoke briefly and engagingly about donating his award to his favorite charity which is involved in music education for the children of Munich. Then the enthusiastic audience was serenaded by mezzo Kathryn Leemhuis singing the “Seguidilla” from “Carmen”. Following this, baritone Liam Bonner gave us a very beautifully nuanced rendition of Yeletsky’s aria from “Pique Dame”; Tchaikovsky could not have been in better hands. Lots of “garlic” was dished up by tenor Leonardo Capalbo in “Ma se m’e Forza perderti” from “Un Ballo in Maschera ”; this is an exciting voice discovered a few years ago by Marilyn Horne and sounding better and better. Skout Testimonial #2. I have had this app for quite a few years and instead of making it better through nice features like the watch me or live stream service, it has gotten progressively worse. I don’t normally write reviews. Like ever this is probably my third one ever. This app while being a nice way to connect and find people with similar interests, it’s completely ruined by most of the users abusing these features. There are many people from all across the world who badger, threaten and all around just make it not fun to converse with other due to the massive amounts of people looking for sexual interactions or plainly bullying other users and no actions are never taken. Then there is the bot problems. So many bots send “Hi!” Repeatedly until you block them. Low and behold another one pops up soon after. If it is not these randomly generated bots then you will receive the ones that are depicting people of older ages looking for “sugar babies” who then give you fake automated kik accounts and try to pursue your credit/debit card information. They will also try to give you a fake tracking phone number which is also unsafe. Lastly like I’ve stated before the live streaming service, while a neat feature, it tends to be people who for whatever reason have random problems with people or are for the most part just sitting there to be attractive trying to have people send them money or “Diamonds.” It used to be a very nice app but is now a dusted road of what used to be.

geico sea monster kraken© meche kroop for The Opera Ins > Jeden kamarád mi jednou brzy ráno řekl (Sejdeme se u Marie, kámo) Říkal, že tam bude večer pařba (Sejdeme se u Marie, kámo) Řekl: "Jestli se rád bavíš s hezkýma holkama (Sejdeme se u Marie, kámo) Tak si to určitě nenecháš ujít" (Sejdeme se u Marie, kámo) 4 4 NAPAJEDELSKÉ prosinec/2006 Pane místostarosto, zkuste se našim ètenáøùm neformálnì pøedstavit Jmenuji se Milan Vybíral a narodil jsem se 25. února 1970 v Zlíně. Otec je rodák z Tlumačova, matka ze západního Slovenska obce Kuklov. Základní školu jsem navštěvoval ve Zlíně a po jejím ukončení jsem byl přijat bez přijímacího řízení do výběrové třídy se zaměřením na matematiku a fyziku při Gymnáziu Lesní čtvrť ve Zlíně. Studium jsem ukončil v roce Po té jsem nastoupil rovněž bez výběrového řízení na vysokou školu VUT v Brně. Zde jsem absolvoval fakultu elektrotechnickou, obor technická kybernetika se zaměřením měření neelektrických veličin. Během školy jsem již od čtvrtého ročníku pracoval jako pomocná vědecká síla v tehdy vznikající počítačové učebně, což mi bylo záhy osudem. Od roku 1983 jsem se stal aktivním členem tehdejšího SVAZARMU. Zapojoval jsem se v řadě činností, které bylo možno, díky této organizaci, provozovat. V okamžiku, kdy bylo možné přes TUZEX pořídit první počítač jsem založil ATARI klub pod touto organizací. Sametová revoluce mne zastihla ve druhém ročníku vysoké školy a tak jsem se, jako většina studentů, účastnil dění. Tíživější ekonomické podmínky v rodině mne donutily již během školy začít si přivydělávat, a tak jsem využil možnosti již před rokem 1989 na základě povolení tehdejšího národního výboru podnikat. Z toho postupně vznikla firma, která prošla vývojem až do dnešních dnů. V roce 1995 jsem se oženil. V roce 1996 se nám narodil syn Ondřej. V roce 1998 se nám narodily dvojčata Růženka a Barborka a tím bylo dáno, že budeme žít jako velká rodina. Při hledání domova padlo rozhodnutí koupě staršího domu mimo Zlín. V minulosti jsem měl řadu přátel v Napajedlích, kam jsem často jezdil i v létě na Pahrbek, padla volba na toto město. Protože nemám rád velké dluhy, provedli jsme na domě jen základní rekonstrukci a doplnili rodinu o, již rodačku z Napajedel, dceru Lucii v roce Takže finální skóre 4 děti. Naše tři děti navštěvují základní školu v Napajedlích a nejmladší zatím školku. Při tom stíhají spoustu kroužků jak sportovních (gymnastika, tanec, plavání), tak kulturních. Mně nezbývá mnoho času na koníčky, a tak kromě kola a čtení jsem propadl potápění, a to v místních lokalitách. Žel strávím více času spíš nad hladinou než pod ní a v nejbližších 4 letech se to asi nezmění. Pokud mám něco říci k světonázorové orientaci, musím prozradit, že jsem aktivní věřící a řadím se k protestantské církvi. Při práci jsem se často setkával s tehdejším ředitelem gymnázia Tomášem Zatloukalem, který mne vyzval k aktivní spolupráci s městem Napajedla. Tím postupně vznikala má nenápadná spolupráce s tehdejší místostarostkou ing. Irenou Brabcovou na projektech, jako bylo zavedení plošné distribuce Napajedelských novin do všech schránek, sjednocení vzhledu mobiliáře města a mapování rozmístění plakátovacích ploch. Moje neznalost města mne vyprovokovala k projektu - orientačnímu systému města. Postupem času jsem se stal členem finančního výboru a bylo pak logické se účastnit komunálních voleb za nezávislé kandidáty - Napajedelské Fórum. Během povolebních jednání jsem dostal nabídku na funkci místostarosty města. Této nabídky jsem si velmi vážil a bral ji velmi vážně. Velká důvěra občanů a chuť měnit věci a podnikání na jedné straně a neznámost přistěhovalce na druhé straně. Po dlouhém váhání jsem se rozhodl nabídku přijmout, zajistit zástup ve firmě a plně odpovědět na výzvu, která přede mnou se ukázala. Přechod je velmi náročný, Ing. Milan Vybíral, místostarosta města a to nejen potřebností času pro zajištění činnosti firmy tak, aby nevyžadovala mou fyzickou přítomnost. Také ale nutností změnit styl práce a mou orientaci ve městě, které bylo pro mne mnohdy jen noclehárnou. Zatím jsem se setkal s velkou vstřícností a pochopením jak od lidí městského úřadu, tak občanů města. Tímto přijměte za to dík. No a v neposlední řadě musím poděkovat i rodině, která mě drží a toleruje, že mne moc nevidí. Co přivádí úspěšného podnikatele na místo místostarosty Napajedel? Peníze to asi nebudou Jak jsem se zmínil, je tato funkce pro mne nejen výzvou, ale i vyjádřením osobních hodnot. Tyto hodnoty nejsou stavěny na penězích. Peníze potřebujeme do určité míry, tak, abychom zajistili základní životní potřeby. Pak přijdou na řadu životní hodnoty, které se již nedají měřit penězi. Dlouho kolem sebe pozoruji pokles principů demokracie. Víc a víc lidí se stává apatickými a vzdává se svého práva podílet se na řízení společnosti. Pak se stává, že společnost řídí chroničtí stěžovatelé na jedné straně a lidé, kteří k dávají této frustraci podněty. Můžeme dlouho uvažovat proč se politici takto chovají. Není to třeba jen tím, že slušní lidé rezignovali nejen na právo volit, ale i být voleni? Nebavilo mne jen u piva nadávat, ale rozhodl jsem se začít něco činit. Možná bude můj příklad impulzem k tomu, že pro zlepšení stavu nepotřebujeme jen věčné stěžovatele, ale i lidi ochotné pro nás všechny něco udělat. Dále pozoruji i generační problém, který vzniká ve skupině mladých lidí ve věku let, kteří nejen jsou skeptičtí, ale nenacházejí v naší vlasti domov. Není to jen potřeba poznání jiných krajů, ale i pocit o nás bez nás. Chtěl bych, jako pravděpodobně nejmladší místostarosta v historii Napajedel, vytvořit most mezi touto a starší generací. Bude to hodně těžký úkol o toleranci a komunikaci. Kandidoval jste za nezávislé, vidíte je více jako levicové nebo pravicové, má toto dělení v komunální politice vůbec smysl? Do voleb jsem šel jen kvůli tomu, že tu existuje síla, která nerozlišuje pravici a levici. V politice republikové vidíme, že jde většinou o moc skupinek lidí, kteří mají jen strategii, přes které politické téma ji dosáhnou. V politice Napajedel jsem měl možnosti poznat lidi, kteří, ač měli nálepku některé republikové strany, se chovali jako lidi, kteří měli zájem o město. To že jsou různé priority a názory je samozřejmé, ale musím konstatovat, že pro většinu lidí v zastupitelstvu nehraje stranická příslušnost takovou roli. Jde jen o schopnosti vykomunikovat a dohodnout se na společné práci a upozornit na důsledky, které nadšení navrhovatelé přehlédnou. Proto jsem neměl problémy spolupracovat ani s levicí a ani s pravicí města a dlouho jsem měl problém poznat, za kterou stranu kopou. Bylo spíš poznat, zda pracují nebo rozvracejí. Já osobně se řadím k levici i pravici zároveň. Jde názor tvorby dostatečného.

gemini vs coinbase vs kraken vs gbatI found my best friend on Skout. We see each other all the time and do nearly everything together! I met my guy through Tagged in 2010. Today, we are happily married and have 2 dogs and a nice home. Thank you, Tagged!

gemini vs kraken vs mohawkHe is a recipient of the 2015 Richard Tucker Career Grant, as well as the 2013 Grand Finals winner of the Metropolitan Opera’s National Council Auditions, a 2012 winner at the George London Awards, and a recipient of the Sullivan Award from the Sullivan Foundation and the Sara Tucker Study Grant from the Richard Tucker Music Foundation. He was also the first-place winner at the Giulio Gari Foundation Competition, Palm Beach Opera Vocal Competition, S. Livingston Mather Scholarship Competition, and Sue Goetz Ross Memorial Competition. In 2011, he was the Grand Prize winner at the Gerda Lissner International Vocal Competition. He has also received awards from the Liederkranz Foundation Vocal Competition, Licia Albanese-Puccini Foundation, Loren L. Zachary National Vocal Competition, Opera Index, Letters and Arts Foundation, and the Mario Lanza Competition. Her gleaming instrument was put to good use in songs from Wagner's Wesendonck Lieder. We particularly loved the way collaborative pianist Chris Reynolds created a meditative mood for "Im Treibhaus" in which Wesendonck uses the metaphor of plants in a hothouse to represent the feelings of someone who is far from their homeland. We speculated that she herself was away from home but we were wrong. She was German through and through. He said in fact: Meet me (meet me at Mary's place) We're gonna have (we're gonna have us a ball today) Why don't you (meet me at Mary's place) Why don't you meet me (meet me at Mary's place) We're gonna have (we're gonna have us a ball today) Why don't you (meet me at Mary's place, ho)

gems of war kraken teamSaturday, March 24, 2018. Ken, Tagged Member. 1 ČÍSLO ZÁŘÍ 2014 CENA 6 Kč ČTRNÁCTIDENÍK PRO VARNSDORFSKÉ OBČANY Opět mistryní republiky Kosmetička a vizážistka Jana Hrabáková z Varnsdorfu (vlevo) zopakovala svůj velký loňský úspěch, když obhájila titul mistryně ČR v make-upu. Mistrovství se konalo 5. září při veletrhu kosmetiky World of beauty & spa v pražských Letňanech a tématem byla Candy Girl. Jana nás bude reprezentovat na mezinárodním mistrovství v německém Düsseldorfu. Na snímku je při práci s modelkou Denisou Samkovou, jejíž účes vytvořila kadeřnice Lenka Chládková. -r-, foto Jana Marie Knotová Varnsdorfského stavitele představují v Rumburku Čtěte na str. 3 INZERCE Desetiletí varnsdorfské VOŠ Ve školní budově na Střelecké byla 6. září 2004 přestřižena páska jako symbolický akt zahájení výuky na vyšší odborné škole. Ta byla součástí VOŠ a Střední průmyslové školy ve Varnsdorfu. Byly otevřeny dva vzdělávací programy - informatika ve státní správě a stavba obráběcích strojů. Po třech letech školu opouštělo prvních 13 absolventů informatiky (ze čtyř studentů strojírenského oboru nedokončil žádný). Deset let trvání školy bylo oslaveno v aule téže budovy 5. září Mezitím došlo ke sloučení tří zdejších středních škol do VOŠ a Střední školy Varnsdorf. Samotná VOŠ má celkem již 481 absolventů. V začínajícím školním roce nabízí sedm oborů včetně dvou nově akreditovaných (bezpečnostně právní činnosti a strojírenství s využitím CASD/CAM technologií). Největší zájem je KOMUNÁLNÍ VOLBY - kandidující strany se představují ZMĚNA NOTÁŘE VE VARNSDORFU POMANDAVÍ OPĚT OŽIVNE JAZZEM o obor veřejnosprávní činnost. Školu navštěvuje téměř 400 studentů. S těmito fakty účastníky oslavy seznámila ředitelka střediska VOŠ Zdeňka Vajsová. S blahopřáním k jubileu školy se dostavil ředitel odboru vzdělávání na ministerstvu školství Petr Bannert, který v předchozích letech patřil i k vyučujícím na této škole, a další významní hosté. Od nich se škole dostalo poděkování za nejvyšší dosažitelné vzdělání v našem regionu, které absolventům pomáhá k úspěšnosti na trhu práce. Při této příležitosti došlo i k podpisu memoranda o spolupráci mezi VOŠ a SŠ Varnsdorf a jazykovou školou Lingua Rumburk - jde o zajištění certifikovaných zkoušek z anglického a německého jazyka, zprostředkovaných Evropským centrem jazykových zkoušek. Pak byly přímo v aule k vidění ukázky technik sebeobrany a módní přehlídka a pro zájemce následovala prohlídka vybavení školy. K jubileu byl vydán almanach (viz obálka) s přehledem všech absolventů, soupisem pedagogů, kteří zde působili, přehledem vzdělávacích programů a vzpomínkou na slavnostní otevření v roce ham Volby se konají 10. a 11. října 2014 Volby do zastupitelstev obcí a 1/3 Senátu Parlamentu ČR se budou konat ve dnech 10. a 11. října Dne 10. října 2014 (pátek) budou volební místnosti otevřeny od hodin do hodin a dne 11. října 2014 (sobota) od 8.00 hodin do hodin. Právo volit do zastupitelstva obce má občan obce za předpokladu, že jde o státního občana České republiky (nebo o státního občana členského státu EU, pokud požádal o zápis do dodatku stálého seznamu voličů), alespoň druhý den voleb dosáhl věku 18 let, je v den voleb v této obci přihlášen k trvalému pobytu. Právo volit do Senátu Parlamentu ČR má volič za předpokladu, že jde o státního občana České republiky, alespoň druhý den voleb dosáhl věku 18 let. Volič po příchodu do volební místnosti prokáže okrskové volební komisi svou totožnost a státní občanství České republiky platným občanským průkazem nebo platným cestovním pasem České republiky (jde-li cizince s právem volit průkazem o povolení k pobytu). Po záznamu ve výpisu ze seznamu voličů obdrží od okrskové volební komise dvě úřední obálky (!). Neprokáže-li volič svou totožnost a státní občanství potřebnými doklady, nebude mu hlasování umožněno. Město Varnsdorf je rozděleno na 13 volebních okrsků. Volič hlasuje ve volební místnosti a volebním okrsku příslušném podle místa trvalého pobytu. Hlasovací lístky pro oba typy voleb budou dodány všem voličům nejpozději 3 dny přede dnem voleb. Na obálce s hlasovacími lístky bude uvedeno číslo okrsku a příslušná volební místnost. Pokračování na str. 5 Povedený sparťanský dětský den u haly Čtěte na str. 10 Příští číslo Hlasu severu vyjde 10. října. Redakční uzávěrka 29. září.

gems of war kraken traitsScenes were directed by Stephen Wadsworth, Fabrizio Melano and Gina Lapinski. All the scenes were directed with style and substance and allowed each member of the program to shine. What a grand asset to the opera world is the Lindemann Program. Bravissimi tutti! © meche kroop for The Opera Ins > Suzanne, Skout Member.

get kraken kraken rumSaturday, March 31, 2018. He said in fact: Meet me (meet me at Mary's place) We're gonna have (we're gonna have us a ball today) Why don't you (meet me at Mary's place) Why don't you meet me (meet me at Mary's place) We're gonna have (we're gonna have us a ball today) Why don't you (meet me at Mary's place, ho) Jeden kamarád mi jednou brzy ráno řekl (Sejdeme se u Marie, kámo) Říkal, že tam bude večer pařba (Sejdeme se u Marie, kámo) Řekl: "Jestli se rád bavíš s hezkýma holkama (Sejdeme se u Marie, kámo) Tak si to určitě nenecháš ujít" (Sejdeme se u Marie, kámo)

get kraken tv showLike nearly all the singers coming out of Juilliard Vocal Arts Department, Ms. Moore evinces those Juilliard qualities--presence, dramatic skills, expressive vocal technique, fine phrasing, and linguistic skills. There must be something in the water! Ahrendts became Apple’s senior vice president of retail in 2014 after working as CEO of Burberry. She has overseen the stores’ most significant redesign since they opened around 15 years ago. 1 ČÍSLO ZÁŘÍ 2014 CENA 6 Kč ČTRNÁCTIDENÍK PRO VARNSDORFSKÉ OBČANY Opět mistryní republiky Kosmetička a vizážistka Jana Hrabáková z Varnsdorfu (vlevo) zopakovala svůj velký loňský úspěch, když obhájila titul mistryně ČR v make-upu. Mistrovství se konalo 5. září při veletrhu kosmetiky World of beauty & spa v pražských Letňanech a tématem byla Candy Girl. Jana nás bude reprezentovat na mezinárodním mistrovství v německém Düsseldorfu. Na snímku je při práci s modelkou Denisou Samkovou, jejíž účes vytvořila kadeřnice Lenka Chládková. -r-, foto Jana Marie Knotová Varnsdorfského stavitele představují v Rumburku Čtěte na str. 3 INZERCE Desetiletí varnsdorfské VOŠ Ve školní budově na Střelecké byla 6. září 2004 přestřižena páska jako symbolický akt zahájení výuky na vyšší odborné škole. Ta byla součástí VOŠ a Střední průmyslové školy ve Varnsdorfu. Byly otevřeny dva vzdělávací programy - informatika ve státní správě a stavba obráběcích strojů. Po třech letech školu opouštělo prvních 13 absolventů informatiky (ze čtyř studentů strojírenského oboru nedokončil žádný). Deset let trvání školy bylo oslaveno v aule téže budovy 5. září Mezitím došlo ke sloučení tří zdejších středních škol do VOŠ a Střední školy Varnsdorf. Samotná VOŠ má celkem již 481 absolventů. V začínajícím školním roce nabízí sedm oborů včetně dvou nově akreditovaných (bezpečnostně právní činnosti a strojírenství s využitím CASD/CAM technologií). Největší zájem je KOMUNÁLNÍ VOLBY - kandidující strany se představují ZMĚNA NOTÁŘE VE VARNSDORFU POMANDAVÍ OPĚT OŽIVNE JAZZEM o obor veřejnosprávní činnost. Školu navštěvuje téměř 400 studentů. S těmito fakty účastníky oslavy seznámila ředitelka střediska VOŠ Zdeňka Vajsová. S blahopřáním k jubileu školy se dostavil ředitel odboru vzdělávání na ministerstvu školství Petr Bannert, který v předchozích letech patřil i k vyučujícím na této škole, a další významní hosté. Od nich se škole dostalo poděkování za nejvyšší dosažitelné vzdělání v našem regionu, které absolventům pomáhá k úspěšnosti na trhu práce. Při této příležitosti došlo i k podpisu memoranda o spolupráci mezi VOŠ a SŠ Varnsdorf a jazykovou školou Lingua Rumburk - jde o zajištění certifikovaných zkoušek z anglického a německého jazyka, zprostředkovaných Evropským centrem jazykových zkoušek. Pak byly přímo v aule k vidění ukázky technik sebeobrany a módní přehlídka a pro zájemce následovala prohlídka vybavení školy. K jubileu byl vydán almanach (viz obálka) s přehledem všech absolventů, soupisem pedagogů, kteří zde působili, přehledem vzdělávacích programů a vzpomínkou na slavnostní otevření v roce ham Volby se konají 10. a 11. října 2014 Volby do zastupitelstev obcí a 1/3 Senátu Parlamentu ČR se budou konat ve dnech 10. a 11. října Dne 10. října 2014 (pátek) budou volební místnosti otevřeny od hodin do hodin a dne 11. října 2014 (sobota) od 8.00 hodin do hodin. Právo volit do zastupitelstva obce má občan obce za předpokladu, že jde o státního občana České republiky (nebo o státního občana členského státu EU, pokud požádal o zápis do dodatku stálého seznamu voličů), alespoň druhý den voleb dosáhl věku 18 let, je v den voleb v této obci přihlášen k trvalému pobytu. Právo volit do Senátu Parlamentu ČR má volič za předpokladu, že jde o státního občana České republiky, alespoň druhý den voleb dosáhl věku 18 let. Volič po příchodu do volební místnosti prokáže okrskové volební komisi svou totožnost a státní občanství České republiky platným občanským průkazem nebo platným cestovním pasem České republiky (jde-li cizince s právem volit průkazem o povolení k pobytu). Po záznamu ve výpisu ze seznamu voličů obdrží od okrskové volební komise dvě úřední obálky (!). Neprokáže-li volič svou totožnost a státní občanství potřebnými doklady, nebude mu hlasování umožněno. Město Varnsdorf je rozděleno na 13 volebních okrsků. Volič hlasuje ve volební místnosti a volebním okrsku příslušném podle místa trvalého pobytu. Hlasovací lístky pro oba typy voleb budou dodány všem voličům nejpozději 3 dny přede dnem voleb. Na obálce s hlasovacími lístky bude uvedeno číslo okrsku a příslušná volební místnost. Pokračování na str. 5 Povedený sparťanský dětský den u haly Čtěte na str. 10 Příští číslo Hlasu severu vyjde 10. října. Redakční uzávěrka 29. září.

get kraken wow spears3 NAPAJEDELSKÉ prosinec/ Podìkování KSÈM Děkujeme napajedelským občanům, kteří dali svůj hlas kandidátům Komunistické strany Čech a Moravy v našich napajedelských komunálních volbách. Navzdory mohutné protikomunistické kampani před volbami do poslanecké sněmovny i do senátu parlamentu České republiky a která ovlivňovala i komunální volby, jsme získali 16,25 % hlasů, a tím i obsadili třetí místo mezi pěti napajedelskými účastníky voleb. Děkujeme všem kandidátům, kteří našli v sobě odvahu a za Komunistickou stranu Čech a Moravy kandidovali. A děkujeme také těm, kteří nám pomohli při sestavování kandidátní listiny, a také těm občanům, kteří za naši stranu pracovali ve volebních komisích. Jistě dnes všichni znáte nové představitele města včetně rady města. Teď už mohou být spokojeni zastupitelé z demokratických stran, že konečně je rada města zbavena zástupců KSČM, i když tato obsadila třetí místo, jak píšeme výše. Udivuje nás, že zejména zastupitelé, s kterými jsme spolupracovali někdy i více volebních období, a snad dobře spolupracovali, měli k námi navrženému kandidátu do rady města takové výhrady, že při volbách do této rady hlasováním proti němu, nebo jen zdržením se při hlasování, neumožnili jeho členství v radě města. A pokud byl jejich postup ovlivněn okresními, krajskými, nebo i celostátními sekretariáty jejich politických stran, pak nezbývá nic jiného než konstatovat, že už při ustavující schůzi zastupitelstva města tito zastupitelé porušili slib zastupitele, že při svém rozhodování se budou řídit jen svým vlastním svědomím a ne cizími příkazy. Chceme ujistit nejen naše voliče, ale všechny napajedelské občany, že přes vzniklou situaci se nechceme cítit méněcennými členy zastupitelstva města a že budeme plnit svůj slib členů zastupitelstva města Napajedla. I my se chceme podílet na rozvoji města Napajedla ku prospěchu všech jeho obyvatel. Zastupitelé za Komunistickou stranu Čech a Moravy Josef Boďa, Jan Hofman a Ing. Vítězslav Vystavěl Příjemné prožití svátků vánočních a v novém roce hodně zdraví a spokojenosti Vám všem přejí pracovníci pečovatelské služby v Napajedlích. Podìkování Dne se uskutečnila předvánoční besídka pro obyvatele domu s pečovatelskou službou na Sadové a Pod Kalvárií a to v prostorách jídelny na DPS Sadová. Všichni zúčastnění děkují dětem a jejich paní učitelkám ze ZUŠ R. Firkušného za příjemně strávené odpoledne a za velmi pěkné hudební vystoupení. Poděkování patří také pracovníkům pečovatelské služby, kteří pomáhali předvánoční posezení pro seniory zorganizovat. Za seniory a pečovatelskou službu vedoucí PS Jaroslava Dvorníková Nabídka akcí KK na mìsíc prosinec 2006 Klub kultury nabízí Mikulášské a předvánoční akce: V neděli 3. prosince to bude tradiční Loutková pohádka pro nejmenší pod názevem PSA- NÍČKO PRO SV. MIKULÁŠE. Součástí pohádky bude také nadílka. Proto upozorňujeme rodiče, aby nezapoměli vzít dětem dárečky. Začátek bude v 15 hodin v loutkovém sále Klubu kultury v Napajedlích. Vstupné jednotné 25.- Kč, pro děti i jejich doprovod. V úterý 5. prosince se uskuteční v loutkovém sále Klubu kultury představení loutkové pohádky PSANÍČKO PRO SV. MIKULÁŠE pro děti MŠ dopoledne v 8,30 a v 10,30 hodin. V úterý 5. prosince dopoledne od 8,00 do 14,30 se v divadelním sále uskuteční zasedání starostů regionu. V úterý 5. prosince od 17 hodin se v divadelním sále Klubu kultury uskuteční Mikulášské odpoledne. Tentokráte je akce směřována pro děti o něco starší, tedy pro školáky. Přijdou chvíle her a soutěží, kdo byl první, kdo poslední, o to tady vůbec neběží, těch čtrnáct dní, těch čtrnáct dní. zpívá se ve známé táborové písni. Přijdťe si zasoutěžit, zahrát a zatančit. Vše pro vás připravili členové Divadla Zdeňka Štěpánka a oddíl sportovní gymnastiky ASPV TJ Fatra Slavia. Upozornění pro rodiče. Přineste svým dětem podepsané dárečky. Mikuláš je rozdá. Součástí programu je i originální vystoupení napajedelských gymnastek, fotografování s Mikulášem a diskotéka. V neděli 10. prosince odpoledne bude v divadelním sále Klubu kultury Vánoční koncert s Topolankou. Pro milovníky slovácké písničky, dechové hudby a vánoční atmosfery to bude příjemné nahození do předvánočního shonu a kvapu. V úterý 19. prosince se uskuteční v divadelním sále klubu Vánoční koncert s rockovým sborem z Uherského Hradiště. Ano, vážení příznivci rockového sborového zpěvu, letos u nás v Napajedlích opět přivítá vánoce pěvecký sbor Svatý Pluk se svým charizmatickým dirigentem Janem Gajdošíkem. Ve středu 20. prosince dopoledne bude v divadelním sále Vánoční koncert rockového sboru Svatý pluk z Uherského Hradiště pro II. ZŠ v Napajedlích. Pavel Pilát Junák hlásí Končí zase jeden rok a budeme bilancovat, co se nám povedlo a co ne. Můžeme říci, že základní věci a plánovaný program jsme splnili. Splnili jsme pravidelné schůzky, organizaci okresního kola závodu vlčat a světlušek, letní tábor, závody Memorial Jerry Hodného, nábor nových členů a tradiční prosincové akce. Kladně byla hodnocena i práce našich členů ve vyšších Junáckých orgánech. Podle potřeby jsme spolupracovali i s jinými napajedelskými organizacemi. Naše činnost se neobejde bez spolupráce s našimi občany a přáteli skautingu. Všem, kteří nám jakkoli pomohli, děkujeme. A do roku 2007 přejeme všem našim občanům, zastupitelům města, přátelům skautingu i všem skautům mnoho zdraví, optimismu a elánu i mnoho osobních úspěchů. Těšíme se, že se na našich akcích setkáme. Junák středisko Jerry Hodného Napajedla Silvestrovský pochod Členové odboru KČT Napajedla zvou všechny příznivce turistiky na poslední turistickou akci roku, kterou je již tradičně Silvestrovský pochod. Jde se po známé trase z Napajedel na Halenkovice, dále Halenkovskou dolinou na Tabarky, Novou Dědinu a přes Žlutavy do Napajedel (25 km). Pro méně zdatné je možno trasu zkrátit z Halenkovic na Žlutavu (15 km) a ti, kteří si chtějí dokázat, že ani vánoční nicnedělání je nezhýčkalo, si naopak mohou trasu prodloužit z Halenkovské doliny přes Budačinu a Kudlovickou dolinu (rekreační středisko) na Kulu, Tabarky a spolu s ostatními do Napajedel (35 km). Trasa vede po zpevněných cestách takže je schůdná za každého počasí. V případě příznivých sněhových podmínek je možno trasu absolvovat i na běžkách. Novinkou letošního ročníku Silvestrovského pochodu je, že je zařazen mezi akce Novoročního čtyřlístku. Novoroční čtyřlístek V Klubu českých turistů vznikla nová tradice. Od roku 2004, kdy se poprvé uskutečnila série novoročních pochodů, zapojených do akce Novoroční čtyřlístek, probíhá každoročně (od Vánoc do Tří králů) řada pochodů po celé ČR, které se k této ušlechtilé myšlence hlásí a kterých se můžete zúčastnit, Čtyři novoroční dobré skutky 1. Překonej svou pohodlnost jdi na Nový rok na výlet nebo procházku 2. Učiň něco pro své okolí pozvi alespoň jednoho bližního ze svého okolí na výlet 3. Poznej, kde žiješ-projdi maličký kousek vlasti a poznej ho vlastními smysly 4. Přispěj potřebným částkou od 20 Kč výše na sbírkové konto SVÉTLUŚKA (Nadační fond českého rozhlasu), určené pro přímou pomoc nevidomým a těžce zrakově postiženým. Učiníš-li tyto čtyři dobré skutky, obdržíš v cíli výletu odznak Novoroční čtyřlístek a bude Ti dobře. Za OKČT Karel J. 4 4 NAPAJEDELSKÉ prosinec/2006 Pane místostarosto, zkuste se našim ètenáøùm neformálnì pøedstavit Jmenuji se Milan Vybíral a narodil jsem se 25. února 1970 v Zlíně. Otec je rodák z Tlumačova, matka ze západního Slovenska obce Kuklov. Základní školu jsem navštěvoval ve Zlíně a po jejím ukončení jsem byl přijat bez přijímacího řízení do výběrové třídy se zaměřením na matematiku a fyziku při Gymnáziu Lesní čtvrť ve Zlíně. Studium jsem ukončil v roce Po té jsem nastoupil rovněž bez výběrového řízení na vysokou školu VUT v Brně. Zde jsem absolvoval fakultu elektrotechnickou, obor technická kybernetika se zaměřením měření neelektrických veličin. Během školy jsem již od čtvrtého ročníku pracoval jako pomocná vědecká síla v tehdy vznikající počítačové učebně, což mi bylo záhy osudem. Od roku 1983 jsem se stal aktivním členem tehdejšího SVAZARMU. Zapojoval jsem se v řadě činností, které bylo možno, díky této organizaci, provozovat. V okamžiku, kdy bylo možné přes TUZEX pořídit první počítač jsem založil ATARI klub pod touto organizací. Sametová revoluce mne zastihla ve druhém ročníku vysoké školy a tak jsem se, jako většina studentů, účastnil dění. Tíživější ekonomické podmínky v rodině mne donutily již během školy začít si přivydělávat, a tak jsem využil možnosti již před rokem 1989 na základě povolení tehdejšího národního výboru podnikat. Z toho postupně vznikla firma, která prošla vývojem až do dnešních dnů. V roce 1995 jsem se oženil. V roce 1996 se nám narodil syn Ondřej. V roce 1998 se nám narodily dvojčata Růženka a Barborka a tím bylo dáno, že budeme žít jako velká rodina. Při hledání domova padlo rozhodnutí koupě staršího domu mimo Zlín. V minulosti jsem měl řadu přátel v Napajedlích, kam jsem často jezdil i v létě na Pahrbek, padla volba na toto město. Protože nemám rád velké dluhy, provedli jsme na domě jen základní rekonstrukci a doplnili rodinu o, již rodačku z Napajedel, dceru Lucii v roce Takže finální skóre 4 děti. Naše tři děti navštěvují základní školu v Napajedlích a nejmladší zatím školku. Při tom stíhají spoustu kroužků jak sportovních (gymnastika, tanec, plavání), tak kulturních. Mně nezbývá mnoho času na koníčky, a tak kromě kola a čtení jsem propadl potápění, a to v místních lokalitách. Žel strávím více času spíš nad hladinou než pod ní a v nejbližších 4 letech se to asi nezmění. Pokud mám něco říci k světonázorové orientaci, musím prozradit, že jsem aktivní věřící a řadím se k protestantské církvi. Při práci jsem se často setkával s tehdejším ředitelem gymnázia Tomášem Zatloukalem, který mne vyzval k aktivní spolupráci s městem Napajedla. Tím postupně vznikala má nenápadná spolupráce s tehdejší místostarostkou ing. Irenou Brabcovou na projektech, jako bylo zavedení plošné distribuce Napajedelských novin do všech schránek, sjednocení vzhledu mobiliáře města a mapování rozmístění plakátovacích ploch. Moje neznalost města mne vyprovokovala k projektu - orientačnímu systému města. Postupem času jsem se stal členem finančního výboru a bylo pak logické se účastnit komunálních voleb za nezávislé kandidáty - Napajedelské Fórum. Během povolebních jednání jsem dostal nabídku na funkci místostarosty města. Této nabídky jsem si velmi vážil a bral ji velmi vážně. Velká důvěra občanů a chuť měnit věci a podnikání na jedné straně a neznámost přistěhovalce na druhé straně. Po dlouhém váhání jsem se rozhodl nabídku přijmout, zajistit zástup ve firmě a plně odpovědět na výzvu, která přede mnou se ukázala. Přechod je velmi náročný, Ing. Milan Vybíral, místostarosta města a to nejen potřebností času pro zajištění činnosti firmy tak, aby nevyžadovala mou fyzickou přítomnost. Také ale nutností změnit styl práce a mou orientaci ve městě, které bylo pro mne mnohdy jen noclehárnou. Zatím jsem se setkal s velkou vstřícností a pochopením jak od lidí městského úřadu, tak občanů města. Tímto přijměte za to dík. No a v neposlední řadě musím poděkovat i rodině, která mě drží a toleruje, že mne moc nevidí. Co přivádí úspěšného podnikatele na místo místostarosty Napajedel? Peníze to asi nebudou Jak jsem se zmínil, je tato funkce pro mne nejen výzvou, ale i vyjádřením osobních hodnot. Tyto hodnoty nejsou stavěny na penězích. Peníze potřebujeme do určité míry, tak, abychom zajistili základní životní potřeby. Pak přijdou na řadu životní hodnoty, které se již nedají měřit penězi. Dlouho kolem sebe pozoruji pokles principů demokracie. Víc a víc lidí se stává apatickými a vzdává se svého práva podílet se na řízení společnosti. Pak se stává, že společnost řídí chroničtí stěžovatelé na jedné straně a lidé, kteří k dávají této frustraci podněty. Můžeme dlouho uvažovat proč se politici takto chovají. Není to třeba jen tím, že slušní lidé rezignovali nejen na právo volit, ale i být voleni? Nebavilo mne jen u piva nadávat, ale rozhodl jsem se začít něco činit. Možná bude můj příklad impulzem k tomu, že pro zlepšení stavu nepotřebujeme jen věčné stěžovatele, ale i lidi ochotné pro nás všechny něco udělat. Dále pozoruji i generační problém, který vzniká ve skupině mladých lidí ve věku let, kteří nejen jsou skeptičtí, ale nenacházejí v naší vlasti domov. Není to jen potřeba poznání jiných krajů, ale i pocit o nás bez nás. Chtěl bych, jako pravděpodobně nejmladší místostarosta v historii Napajedel, vytvořit most mezi touto a starší generací. Bude to hodně těžký úkol o toleranci a komunikaci. Kandidoval jste za nezávislé, vidíte je více jako levicové nebo pravicové, má toto dělení v komunální politice vůbec smysl? Do voleb jsem šel jen kvůli tomu, že tu existuje síla, která nerozlišuje pravici a levici. V politice republikové vidíme, že jde většinou o moc skupinek lidí, kteří mají jen strategii, přes které politické téma ji dosáhnou. V politice Napajedel jsem měl možnosti poznat lidi, kteří, ač měli nálepku některé republikové strany, se chovali jako lidi, kteří měli zájem o město. To že jsou různé priority a názory je samozřejmé, ale musím konstatovat, že pro většinu lidí v zastupitelstvu nehraje stranická příslušnost takovou roli. Jde jen o schopnosti vykomunikovat a dohodnout se na společné práci a upozornit na důsledky, které nadšení navrhovatelé přehlédnou. Proto jsem neměl problémy spolupracovat ani s levicí a ani s pravicí města a dlouho jsem měl problém poznat, za kterou stranu kopou. Bylo spíš poznat, zda pracují nebo rozvracejí. Já osobně se řadím k levici i pravici zároveň. Jde názor tvorby dostatečného. 2 17/2014 strana 2 Z DENÍKU MĚSTSKÉ POLICIE Výjezd k muži po pádu z domu Na základě požadavku dispečinku Zdravotnické záchranné služby Ústeckého kraje strážníci poskytli v Husově ulici první pomoc muži, který při pádu z panelového domu utrpěl mnohočetná poranění. Postupovali dle telefonických pokynů operátora z dispečinku záchranky a muže pak předali výjezdu RZS. Událost je dále v šetření Policie ČR. Defibrilátor nezahálí Již běžnou součástí výkonu služby strážníků MP se stávají zásahy s AED defibrilátorem. Nedávno poskytovali první pomoc muži v Nemocniční ulici a poté dalšímu muži v Lesní ulici; oba byli v bezvědomí, postiženi zástavou srdce. Oživování s použitím defibrilátoru prováděli až do příjezdu záchranné služby, která si muže převzala. O několik dní později vyjížděli do Husovy ulice k ženě v bezvědomí, postižené fibrilací srdečních komor. První pomoc zde již poskytoval policista z Ústí nad Labem v době mimo výkon své služby. Strážníci převzali iniciativu a za použití defibrilátoru se ženu podařilo resuscitovat. Lékař záchranné služby pak provedl odborné ošetření a zajistil převoz do nemocnice. Vypátrali pohřešovanou V rámci spolupráce při pátrání po pohřešované nezletilé dívce získala hlídka městské policie poznatek, na základě kterého dívku v průběhu jedné hodiny vypátrala na jedné z varnsdorfských ubytoven. Další úkony ve věci pak provedli policisté z obvodního oddělení PČR Varnsdorf. Nepoučitelný mladík a varnsdorfský štamgast Výlet ze Šluknova do Varnsdorfu si chtěl vylepšit krádeží mladík, který se v marketu Albert pokusil odcizit několik čokolád. Rovněž i muž z Varnsdorfu si chtěl přivydělat krádeží, tentokrát v Penny marketu na Žitavské ulici. Byli však zadrženi pracovníky ostrahy a přivolaní strážníci je, po zjištění skutkového stavu věci, předali policistům z obvodního oddělení PČR, neboť v jejich případech nešlo o ojedinělá jednání. Asistence u dopravní nehody Hlídka MP asistovala u dopravní nehody v Kmochově ulici, kde projíždějící vozidlo na přechodu pro chodce srazilo ženu. Strážníci konzultovali situaci na místě s operátorem dispečinku zdravotnické záchranné služby. Postižené ženě nejprve poskytli první pomoc a po jejím předání osádce sanitky spolupracovali s výjezdem vyšetřujících policistů. Martin Špička, velitel MP Varnsdorf Z DIÁŘE STAROSTY Jednání v Sebnitz o příhraniční spolupráci při zjištění zázemí pro zájmovou činnost mládeže Oslavy 10. výročí vzniku Vyšší odborné školy ve Varnsdorfu - Účast na Mezinárodní konferenci chovatelů masného skotu ve Chřibské Účast na akci Rozloučení s prázdninami, pořádané společností OVB Allfinanz Zahájení školního roku na VOŠ a SŠ Varnsdorf - denní studium VOŠ Jednání s ředitelkou Plavecké školy Delfín - Řešení občanských podnětů Jednání bezpečnostní rady ORP Varnsdorf Zahájení dálkového studia VOŠ a SŠ Varnsdorf - Jednání s pracovnicí krajské hygienické stanice MUDr. L. Šimůnkovou o řešení výskytu štěnic v Kovářské ulici - Jednání s plk. Ing. J. Vaňkem, ředitelem územního odboru Děčín Hasičského záchranného sboru Ústeckého kraje, o záměru vybudovat novou hasičskou stanici Schůzka starostů Dobrovolného svazku obcí Tolštejn v Horním Podluží Z USNESENÍ RADY MĚSTA Rada města na svém zasedání rozhodla: Schválit Městskému divadlu Varnsdorf a Městské knihovně Varnsdorf změnu závazných ukazatelů. Schválit harmonogram inventarizace majetku k provedení roční řádné inventarizace 2014 a jmenovat ústřední inventarizační komisi a likvidační komisi. Zveřejnit záměr pronajmout část p. p. č v k. ú. Varnsdorf a zadat zpracování geometrického plánu na oddělení komunikace z p. p. č v k. ú. Varnsdorf dle stávajícího užívání. Zveřejnit záměr převést p. p. č. 1531/16 v k. ú. Varnsdorf. Zveřejnit záměr převést část p. p. č. 894 v k. ú. Studánka u Rumburku a zadat zpracování geometrického plánu na oddělení části p. p. č. 894 v k. ú. Studánka u Rumburku dle současného užívání. Zveřejnit záměr převést část p. p. č v k. ú. Varnsdorf a zadat zpracování geometrického plánu na oddělení části p. p. č v k. ú. Varnsdorf, dle současného užívání. Zveřejnit záměr převést část p. p. č a p. p. č. 6696/4, vše v k. ú. Varnsdorf, a zadat zpracování geometrického plánu na oddělení části p. p. č v k. ú. Varnsdorf. Zveřejnit záměr převést p. p. č. 34/12 v k. ú. Varnsdorf a dále p. p. č. 34/8, p. p. č. 34/9, p. p. č. 34/10, p. p. č. 34/11, p. p. č. 34/13, p. p. č. 34/14, p. p. č. 34/ 15, p. p. č. 34/16, p. p. č. 34/17, p. p. č. 34/18, p. p. č. 34/19, p. p. č. 34/20, p. p. č. 34/23, p. p. č. 34/24, p. p. č. 34/25, p. p. č. 34/26, p. p. č. 34/27, p. p. č. 34/28, p. p. č. 34/29, p. p. č. 34/30, p. p. č. 34/31 a p. p. č. 34/32, vše v k. ú. Varnsdorf. Zveřejnit záměr převést p. p. č. 1005, p. p. č. 1006/1, p. p. č. 1006/4, p. p. č a p. p. č. 1008, vše v k. ú. Varnsdorf. Schválit smlouvu č o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci OPŽP na akci Snížení energetické náročnosti MŠ Křižíkova Varnsdorf, podepsanou zástupcem Fondu dne , a pověřit starostu města podpisem této smlouvy. Souhlasit s podáním žádosti o dotaci na projekt Revitalizace části města Varnsdorf - etapa A - okolí Věžičky ve výši Kč celkových nákladů projektu do 58. výzvy ROP Severozápad a doporučit zastupitelstvu města vyslovit souhlas se zajištěním financování tohoto projektu se spolufinancováním města ve výši 15 % z celkových způsobilých výdajů, tj Kč, a se zajištěním předfinancování projektu ve výši 100 % celkových nákladů projektu, tj Kč z rozpočtu města. Zveřejnit záměr pronajmout část nebytových prostor v č. p. 1254, ul. Poštovní ve Varnsdorfu. Zveřejnit záměr uzavřít Dodatek č. 2 ke smlouvě o výpůjčce věcí nemovitých uzavřené mezi městem Varnsdorf a Technickými službami města Varnsdorf, s. r. o., dne , kterým se mění výpovědní doba z jednoho roku na dobu tří let. Pověřit starostu města uzavřením Dodatku č. 4 ke smlouvě o dílo č /6005 uzavřené dne mezi městem Varnsdorf a firmou SKANSKA a. s. Praha na akci Zastřešení zimního stadionu ve Varnsdorfu, kterým se navyšuje celková cena díla o DPH a činí tak Kč + DPH. Vyhovět žádosti paní E. C. - proplacení výměny oken v č. p Nevyhovět žádosti paní M. S. o proplacení zůstatkové ceny balkonového okna v č. p. 3014, ulice Karolíny Světlé. Vzít na vědomí předložení zprávy nezávislého auditora, pověřit ředitele nemocnice realizací doporučení auditora a pověřit ředitele nemocnice zpracováním harmonogramu nápravných opatření plynoucích z doporučení auditora do Vzít na vědomí předložení přípravy možností transformace Nemocnice Varnsdorf p. o. Doporučit zastupitelstvu města pokračovat v přípravách na transformaci Nemocnice Varnsdorf, p. o., na jiný právní subjekt. Města a obce se připravují na povodně a mimořádné události Na základě pokynu ministerstva vnitra-generálního ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR organizuje HZS Ústeckého kraje odbornou přípravu v rozsahu 16 hodin s názvem Technik ochrany obyvatelstva. Historicky první účastníky tohoto kurzu přivítal v pátek 12. září autokemp v Chabařovicích, aby si tam v rozsahu 10 hodin v praxi procvičili to, co se naučili v rámci 6hodinového e-learningu. V první části si během promítání krátkých prezentací připomněli základní myšlenky z e-learningového kurzu. Ve druhé, praktické části si pak pod vedením zkušených lektorů vyzkoušeli rozvinutí kontejneru pro nouzové přežití, stavbu vojenských stanů a protipovodňových hrází z pytlů a v neposlední řadě obsluhu různých typů kalových a ponorných čerpadel, elektrocentrál a vysoušečů. Na závěr kurzu všichni účastníci absolvovali 35 otázek testu znalostí z dané problematiky a získali osvědčení pro funkci Technik ochrany obyvatelstva. Záměrem je vytvořit na území ČR specializované jednotky určené pro ochranu obyvatel a ty následně z prostředků ministerstva vybavit potřebnou technikou a materiálem. Předpoklad je, že vytipované jednotky Varnsdorf, Chřibská, Mikulášovice a Krásná Lípa budou v rámci Šluknovského výběžku vybaveny speciálně upravenými vozidly pro případ pomoci v rámci ochrany obyvatel. Jednotka dobrovolných hasičů z Varnsdorfu tak rozšířila svoji předurčenost na povodně, ochranu obyvatel a částečně i na likvidaci následků dopravních nehod. JS ZUŠ má ještě volná místa Základní umělecká škola ve Varnsdorfu nabízí výuku pro nové žáky v těchto oborech a předmětech: pěvecké sbory Čtyřlístek (od pěti let), Bambule (od sedmi let), Sametky (od deseti let). hra na zobcovou flétnu, hra na kytaru (pro děti od pěti let a starší), výtvarný obor, taneční obor, literárně - dramatický obor (od pěti let a starší). Informace: tel , , Změna notáře ve Varnsdorfu Notářské služby ve Varnsdorfu už neposkytuje Mgr. Luboš Holík, ale Mgr. Radka Vrataninová, a to na stejné adrese: Poštovní 1220, Varnsdorf. Tel , Úřední hodiny: pondělí až čtvrtek hod., pátek hod.
gip1fldsdf911fdsf crypt11ksgprbma